27 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Rafałówce odbyła się uroczystość Święta Szkoły, Święta Patrona – Sybiraków. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa społeczność szkolna mogła spotkać się z Sybirakami- żywymi świadkami historii, osobami, które doświadczyły traumy wywózek na Sybir w czasie II wojny światowej.
W uroczystości uczestniczyli Sybiracy z Panem Tadeuszem Chwiedziem – Prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Jerzym Bołtuciem – Wiceprezesem Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Burmistrzem Zabłudowa – Adamem Tomanek, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zabłudowie – Antoniną Kuna i przedstawicielami innych instytucji współpracujących ze szkołą.
Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowali montaż słowno- muzyczny poświęcony deportacjom na Sybir ludności polskiej oraz upominek muzyczny jubilatowi.

Pan Prezes w swoim wystąpieniu przybliżył sprawy  deportacji Polaków, a szczególnie ich codzienne życie na zesłaniu. Życzył również dużo zdrowia i podziękował za długoletnią współpracę Jubilatowi. Uroczystość miała wymiar patriotyczny, ale obok wątku historycznego, pojawił się również element jubileuszowy związany z dziewięćdziesięcioleciem urodzin Sybiraka z Zacisza Pana Zenona Puchalskiego – Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce.
Z tej okazji jubilat otrzymał list gratulacyjny od społeczności szkolnej i Burmistrza Zabłudowa oraz kwiaty od innych obecnych na uroczystości gości. Pan Zenon był wzruszony, ale szczęśliwy, że pamiętano o nim i jego rocznicy urodzin.

Jolanta Hryniewicka

Wręczenie kwiatów jubilatowi Zenonowi Puchalskiemu przez Zarząd Oddziału
Wręczenie kwiatów jubilatowi Zenonowi Puchalskiemu przez Burmistrza Zabłudowa Pana Adama Tomanek i Dyrektora Szkoły w Rafałówce Panią Edytę Szóstko- Łapińska
Wystąpienie Pana Prezesa Tadeusza Chwiedzia

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!