W dniu 13.05.2022 r. grupa Sybiraków spotkała się ze społecznością szkolną w Szkole nr 24 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okazji nadania szkole nowego sztandaru. Na przywitanie dostaliśmy plakietki czerwonych maków.

Wśród zaproszonych gości był prezydent m. Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kuratorium, duchowieństwo, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i oczywiście uczniowie. Wśród Sybiraków był prezes Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź, sekretarz Jolanta Hryniewicka, księgowa Barbara Sokólska, jak również prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć i prezes Krajowego Oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie płk Bogdan Topór.

W wspaniale udekorowanej sali gimnastycznej, na honorowym miejscu, była biało- czerwona flaga z orłem w koronie, a obok niej tablica pokryta granatowym płótnem, na której były słowa piosenki „…i sztandar swój biało -czerwony, zatknęli na gruzach, wśród chmur!…”
Feliks Konarski

z prawej strony tablicy widniały ruiny klasztoru z zatkniętym biało- czerwonym sztandarem, a na dole wieńcząca całość Odznaka Polskiego II Korpusu.

Uroczystość rozpoczęła się serdecznym powitaniem przybyłych przez dyrektora szkoły Alfreda Komara. Pan Dyrektor sięgnął do osobistych wspomnień z ówczesnym prezesem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie panem Eugeniuszem Kalinowskim, żołnierzem walczącym pod Monte Cassino. Po wielu godzinnych spotkaniach narodziła się myśl, aby szkoła przyjęła imię II Korpusu Polskich Sił  Zbrojnych na Zachodzie. Pan Eugeniusz Kalinowski był inicjatorem i współtwórcą pomnika poświęconemu Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie, który został poświęcony w 1991 roku.
Prowadzący uroczystość w krótkim rysie historycznym przedstawili genezę powstania armii gen. Andersa. Byli to przede wszystkim Sybiracy, którzy zgromadzeni w Buzułuku, Tatiszczewo, Tockoje, chorzy i obdarci, z odległych wsi i pasiołków, wstępowali do wojska, żeby walczyć o wolną Polskę. Gen. Anders wyprowadził ze Związku Sowieckiego 119.865 tys. żołnierzy, 7 tys. wojsk pomocniczych i 20 tys. dzieci. I właśnie ci żołnierze stoczyli zwycięski bój o Monte Cassino i „zdobyli klucz do Rzymu”.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, uczennica VII klasy odśpiewała „Czerwone maki na Monte Cassino”, a następnie nastąpił ceremoniał przekazania nowego sztandaru przez Radę Rodziców Dyrektorowi Szkoły; z rąk Dyrektora z szacunkiem przejął sztandar Poczet Sztandarowy.
Na zakończenie ceremonii przekazania Sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów, którzy ślubowali godnie chronić Sztandar i swoją Szkołę i Ojczyznę.

Po wyprowadzeniu Sztandarów, głos zabrał prezydent Tadeusz Truskolaski. Pogratulował szkole tak wspaniałego nowego sztandaru, przygotowania ceremonii przekazania oraz wskazał uczniom zasady nowego patriotyzmu i wspomnienia z pobytu na Monte Cassino, ze szczególnym podkreśleniem ilości grobów poległych żołnierzy i ich dowódcy gen. Andersa. Następnie zabrał głos płk Bogdan Topór. Nakreślił wstępnie warunki walki o klasztor na Monte Cassino, udział żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, ich determinację i wolę zwycięstwa.
Chór szkolny zaśpiewał piosenki z okresu walk na zachodzie Europy, w wśród nich „Karpacką Brygadę” Mariana Hemara, powstałą w Palestynie w 1941 r. Najbardziej wzruszył widzów pokaz tańca i śpiewu najmłodszych z falującymi flagami Polski i Ukrainy. Śpiew prowadziła uczennica II klasy , z tak niesamowicie fascynującym głosem, że wszystkim zapierało dech w piersiach.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował wszystkim obecnym, a szczególnie był zadowolony, że młodzież szkolna uczestniczyła w „żywej lekcji historii” i ma nadzieję, że ta lekcja historii i patriotyzmu będzie owocowała w przyszłości. Na zakończenie uroczystości zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i wpisaliśmy się do Księgi Pamiątkowej szkoły z podziękowaniem za tak wspaniałą uroczystość i z wyrazami podziękowania, że mogliśmy w niej uczestniczyć.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Występ artystyczny uczniów SP 24
Zdjęcie pamiątkowe Od lewej J. Bołtuć, J. Hryniewicka, B. Sokólska, płk B. Topór, L. Gutowska, T. Chwiedź, A. komar, I. Gawryluk
Wpisu do Ksiegi Pamiątkowej SP24 dokonują sybiracy Tadeusz Chwiedź, Jolanta Hryniewicka, Jerzy Bołtuć

 

 

Click to listen highlighted text!