XI Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru w Białymstoku

W Białymstoku w dniach 2-4 czerwca 2022 r. odbył się IX Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Zjazd odbył się dzięki wsparciu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.