POMAGAMY UKRAINIE

Bractwo Inflanckie, Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych oraz Stowarzyszenie Pracy Społecznej w Bydgoszczy zorganizowało wyjazd z pomocą humanitarną na Ukrainę.
W pomoc walczącej Ukrainie włączył się również Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy. Jego członkowie zebrali 7350 ,00 zł.
W dniach 28-30 marca i 9-11 maja członkowie stowarzyszeń w tym reprezentantka Związku Sybiraków w Bydgoszczy kol. Anna Jarecka zawieźli pomoc Ukrainie na przejście graniczne w Krościenku k/Ustrzyk Dolnych.
W dwóch wyjazdach przekazano stronie ukraińskiej około 5 ton różnych artykułów jak całe wyposażenie w ubiory dla obrońców Ukrainy – mundury i obuwie, środki opatrunkowe, higieniczne, opatrunkowe, kosmetyki, materiał na kamizelki kuloodporne (7 beli), produkty żywnościowe (mąka, Cukier, makarony, konserwy) itp.
Pod koniec czerwca planowany jest trzeci wyjazd z pomocą Ukrainie, włączają się w to różne instytucje i osoby w tym Związek Sybiraków w osobie kol. Anny Jareckiej, która jest nie tylko inicjatorką zbiórek wśród Sybiraków niestrudzenie pomaga w zbieraniu darów nie tylko ludziom, ale też porzuconym w czasie ucieczki czworonogom.

Wszystkim, którzy się w tą akcję włączają
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków Serdecznie dziękuje.

Prezes Zarządu Oddziału
Mirosław Myśliński