W niedzielę 5 czerwca 2022 r. odbyły się uroczystości związane z 81. rocznicą deportacji na Sybir mieszkańców wsi Pogorzałki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach. Po procesji główne uroczystości odbyły się przy pomniku sybirackim. Tą część uroczystości poprowadził Hipolit Popławski, Sybirak, prezes koła nr 13 w Białymstoku. Pan Popławski przywitał przybyłych gości: Wójta Gminy Dobrzyniewo Wojciecha Cybulskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Janinę Kozakiewicz, Dyrektora Centrum Kultury w Dobrzyniewie Joannę Sobieską, Prezesa Oddziału ZS Tadeusza Chwiedzia, dyrektorów szkół, radnych gmin, sołtysów, prezesów kół sybirackich oraz licznie przybyłych Sybiraków.

Po odmówieniu modlitwy przez ks. proboszcza Marcina Kuczyńskiego nastąpiła dekoracja odznaczeniami sybirackimi osób mających wkład w kultywowanie pamięci o deportacjach. Byli to ks. proboszcza Marcina Kuczyńskiego i Bartosza Popławskiego. Wręczenia odznak dokonał Prezes Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź w asyście Sekretarza Oddziału ZS Jolanty Hryniewickiej.
Po przemówieniach, m.in. Prezesa Oddziału ZS Tadeusza Chwiedzia, pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Kwiaty złożyli: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Wójt gminy Dobrzyniewo Duże z osobami towarzyszącymi, Zarząd Oddziału ZS w Białymstoku, przedstawiciel Muzeum Pamięci Sybiru, prezesi kół sybiracki, mieszkańcy wsi Pogorzałki, dzieci i wnukowie Sybiraków. Ceremoniał składania kwiatów i zapalenia zniczy zakończył oficjalną część uroczystości.

Prowadzący uroczystość pan Hipolit Popławski zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek zorganizowany przy plebani parafialnej.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Poczty sztandarowe biorące udział w uroczystościach
Uroczysta msza święta
Obelisk w Pogorzałkach
Click to listen highlighted text!