I Pielgrzymka Sybiraków do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

11 września 2022 r. Sybiracy, członkowie Oddziałów Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze spotkali się na pielgrzymce u Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Kościół w Rokitnie jest najważniejszym sanktuarium maryjnym diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Wewnątrz kościoła znajduje się wizerunek Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Obraz został namalowany na drewnie lipowym przez nieznanego artystę, a odsłonięte ucho Maryi jest charakterystycznym znakiem tego wizerunku. Stąd też Matkę Bożą Rokitniańską nazywa się Cierpliwie Słuchającą.

Lubuscy Sybiracy po raz pierwszy wspólnie przybyli do Rokitna, by modlić się za Polaków pomordowanych na nieludzkiej ziemi i wszystkich tych, którzy wrócili oraz by podziękować i prosić Matkę Boską o opiekę nad żyjącymi Sybirakami i naszą kochaną Ojczyzną. Sybirakom towarzyszyli Kapelani: ks. Henryk Jacuński (Gorzów Wielkopolski) i ks. Zbigniew Dymitruk (Zielona Góra). Pielgrzymce przewodniczył JE ks. bp Tadeusz Lityński, Biskup Zielonogórsko – Gorzowski. W pielgrzymce wzięły udział 153 osoby, Sybiracy wraz ze swoimi bliskimi.

Na początku spotkania w Rokitniańskiej Bazylice zgromadzonych powitał ks. Marcin Kliszcz, proboszcz i kustosz sanktuarium. Następnie rozważania w modlitwie różańcowej prowadził ks. Zbigniew Dymitruk. Mszy świętej w intencji obecnych na pielgrzymce Sybiraków i tych wszystkich, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi z dala od Ojczyzny przewodniczył ks. bp Tadeusz Lityński. Pasterz diecezji poprowadził także modlitwę przy kaplicy Zesłańców Sybiru, po czym złożono wieńce i wiązanki kwiatów czcząc pamięć Sybiraków. Na zakończenie wspólnego pielgrzymowania Sybiracy spotkali się w auli sanktuarium, gdzie prezesi Oddziałów: Ewa Rawa i Wacław Mandryk wraz z Antonim Ratowtem, członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków wręczyli okolicznościowe odznaczenia. Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego im. Zesłańców Sybiru w Zielonej Górze. Pielgrzymka zakończyła się wspólnym obiadem.

Jak powiedział bp Tadeusz Lityński: „Pielgrzymka Sybiraków do Rokitna to przykład troski o ocalenie pamięci tragicznych zdarzeń i osób, które zginęły na nieludzkiej ziemi”.

Opracowała: Ewa Rawa

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca w Rokitnie    
ks. bp Tadeusz Lityński
Pielgrzymi Sybiracy w Sanktuarium w Rokitnie 
Sybiracy podczas Mszy Świętej w Rokitnie  
Modlitwa przy Kaplicy Zesłańców Sybiru w Rokitnie 
Odznaka Honorowa Sybiraka dla dyrektora ZS im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku  
Występ uczniów ZSiPKZ im. Zesłańców Sybiru w Zielonej Górze