Obchody Dnia Sybiraka w Bachowie

,,Pamiętamy i uczymy pamiętać”

17 września to Światowy Dzień Sybiraka. Uroczystości w Bachowie związane z tym świętem rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Rybki. W trakcie mszy świętej sztandar Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie został postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków udekorowany Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków. Aktu dekoracji w imieniu Prezesa Zarządu Głównego dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Marian Boczar. Następnie przed obeliskiem przy budynku szkoły w Bachowie przedstawiciele Urzędu Gminy Krzywcza, przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Stanisława Żak – prezes, Marian Boczar – wiceprezes i Bożena Stępka – sekretarz, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz pracownicy szkoły i uczniowie złożyli kwiaty i znicze. Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Państwowy oraz Hymn Sybiraków. Uczniowie przygotowali uroczystą akademię pod hasłem ,,Pamiętamy i uczymy pamiętać”, podczas której przedstawili historię dotyczącą napaści sowieckiej i konsekwencji tej napaści – czyli deportacji polskiej ludności jak i również mieszkańców Bachowa na Sybir.

Tekst i zdjęcia: SP Bachów
Film: Marian Boczar

Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie
Mieszkańcy Bachowa
Odznaczenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie
Przybyłych przywitał Dyrektor Józef Chruścicki