Uroczystość poświęcenia sztandaru Koła Związku Sybiraków Rogoźno-Wągrowiec

Poświęcenie nowego sztandaru to wydarzenie, któremu od generacji towarzyszy ceremonia. Równocześnie jest to okazja, by nowy sztandar oficjalnie zaprezentować i pokazać.
15 września 2022 roku miało miejsce uroczyste złożenie przysięgi i poświęcenie sztandaru

Związku Sybiraków Koło Rogoźno-Wągrowiec. Podczas Mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego w Rogoźnie, której przewodniczył proboszcz parafii ks. prałat Adam Czechorowski wraz z całym ceremoniałem poświęcono nowy sztandar Koła, o którego starania rozpoczęto już w 2021 roku.
Idea posiadania sztandaru była wyrazem solidarności pokoleniowej z tymi, którzy na dalekiej Syberii do końca ufali Bogu i wierzyli w szczęśliwy powrót do Ojczyzny. Nowy sztandar ma z jednej strony wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, nad której głową wyszyto słowa: „Bóg Honor Ojczyzna”, a u dołu słowa modlitwy i prośby o opiekę nad Sybirakami: „Matko nasza co w Ostrej świecisz bramie, miej opiekę nad nami Sybirakami”. Druga strona sztandaru ukazuje na środku logo Związku Sybiraków wraz z nazwą Koła.

Uroczystość poświęcenia sztandaru była elementem obchodów 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, która przypada 17 września i Dnia Sybiraka. Przed Pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia na pl. Jana Pawła II w Rogoźnie uroczyście wybrzmiały Hymn Polski oraz Hymn Sybiraków.

Prezes Koła Włodzimierz Sadłowski powitał przybyłych i zwrócił szczególną uwagę na obecność młodych ludzi, uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie. Był wdzięczny za to, że przyszli, pokazując tym samym, że chcą pamiętać o ofierze minionych pokoleń – wiedzą, że wolność i suwerenne państwo ma swoją cenę. Przybyłe delegacje, władze samorządowe i zaproszeni goście uczcili pamięć ofiar „Golgoty Wschodu” składając kwiaty i zapalając znicze przed wymownym krzyżem pomnika.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, gdzie miała miejsce oficjalna część wydarzenia. Rozpoczął ją występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. Następnie w obecności zaproszonych gości Związek Sybiraków Koło Rogoźno-Wągrowiec został odznaczony Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Wyróżnienie za wybitny wkład do kulturowego i społecznego rozwoju Wielkopolski w szczególności za popularyzowanie patriotycznych wartości oraz propagowanie wiedzy historycznej wręczył w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski.
Następnie Starosta Obornicki Pani Zofia Kotecka podkreśliła wagę symboliki nowego sztandaru dla Koła i dla wszystkich pokoleń młodych ludzi, dla których obce są losy Sybiraków.

Krótki rys historyczny Koła przedstawił Prezes Związku Sybiraków Oddział Piła Pan Jan Skrobot. List gratulacyjny Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego odczytała Pani Paulina Boniak.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, który podkreślił znaczenie miejsc pamięci o Sybirakach w naszej Gminie. Gratulował członkom Związku, że uczą nas trudnej historii, której doświadczyli oni i ich bliscy oraz, że dbają by tę historię „ocalić od zapomnienia”.
Gratulacje i życzenia przekazali także: Jacek Bogusławki Członek Zarządu Województwa

Wielkopolskiego, Starosta Obornicki Zofia Kotecka z  Przewodniczącym Rady Powiatu Obornickiego Bogusławem Janusem, Wicestarosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Łukasz Zaranek, Ryszard Andrzejewski Przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec oraz Piotr Zawadzki wiceprzewodniczący, Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Łukasz Krzyśko, Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole, Rogoziński Ośrodek Kultury oraz Krystyna Gromanowska kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

Kolejna część uroczystości skupiła się na podziękowaniach dla wszystkich tych, dzięki którym nowy sztandar mógł powstać.
Fundatorzy wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru i wpisali się do księgi pamiątkowej. Sztandar Koła mógł powstać dzięki ofiarności i pracy wielu osób i władz samorządowych Rogoźna i Wągrowca. W dalszej części uroczystości na wniosek Starosty Obornickiego Pani Zofii Koteckiej – Prezes Włodzimierz Sadłowski otrzymał medal „Pro Patria” przyznany przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
Na zakończenie Prezes Związku Sybiraków Oddział w Pile Pan Jan Skrobot wraz z Prezesem Koła Sybiraków Rogoźno-Wągrowiec Panem Włodzimierzem Sadłowskim udekorowali Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego, Radną Powiatu Obornickiego Renatę Tomaszewską oraz Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pawła Wojciechowskiego. Natomiast Srebrną Odznaką Honorową wyróżniono Barbarę Cegielksą, Grażynę Bąk oraz Natalię Pietrowiak. Symboliczne podziękowania za współpracę z Kołem otrzymali: Krystyna Gromanowska Kierownik CIS, Danuta Karolak emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie oraz Jacek Waliszewski NSZZ Solidarność w Rogoźnie.

Fundatorzy i Darczyńcy Sztandaru:

Związek Sybiraków Oddział w Pile, Rodzina Sybiraczki ś.p. Janiny Zieleniewskiej, Rodzina Sybiraka ś.p. Stanisława Mączyńskiego, Zygmunt Strenczak, Włodzimierz Sadłowski, Rodzina ś.p. Czesłąwa Chudzio, Adela Bąk, Józefa Wrzesińska, Władysława i Marian Sokołowscy, Helena Szatkowska, Janina i Jan Świstak, Bolesław Pisarek, Henryk Starczak, Edward Heria, Rodzina ś.p. Józefa Kusia, Halina Mścisz, Roman Szuberski, Paweł Wojciechowski, Renata Tomaszewska, Henryk Janus, Rada Miejska w Rogoźnie, Rada Gminy Wągrowiec, Maria Zienkiewicz, Mieczysław Zienkiewicz, Grażyna Bąk, Mirosława Borlikowska, Barbara Cegielska, Danuta i Włądysław Dworzańscy, Ryszard Dworzański, Katarzyna Erenc-Szpek, Krzysztof Grewling, Karolina Hańckowiak, Aniela Kwiatkowska, Elżbieta Król, Jarosław Łatka, Zbigniew Nowak, Grażyna Nowakowska, Michał Piechocki, Halina Sowa, Szymon Wojciechowski, Tadeusz Chudzio, Michał Bogacz.

Życzymy aby nowy sztandar Koła Sybiraków, jak pisał Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński był „(…) symbolem, świętością. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową.”.

Tekst: Natalia Pietrowiak_
Zdjęcia: Natalia Pietrowiak, Małgorzata Skwisz, Henryk Janus