Konferencja w Bibliotece Publicznej w Podgórzu

14.09.2022 roku w Bibliotece Publicznej w Podgórzu odbyła się konferencja pod hasłem ,,SYBIRACY-BYŁO-NIE MINĘŁO”. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji Sybiraków.Po mszy zebrani udali się przed pomnik Sybiraka. gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

Podczas konferencji Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku  Sybiraków uhonorowano Piotra Kłysa Wójta Gminy Łomża. Natomiast Pani Dyrektor Wiesława Kłosińska obecnych na uroczystości obdarowała czerwoną różą i książką ,,Nieprzemilczana historia’’. W trakcie prelekcji prelegenci podjęli tematy dotyczące między innymi podziemia niepodległościowego w kontekście wywózki na Sybir. Można było także obejrzeć wystawę dr Piotra Popławskiego, ,A muśmy szli i szli zdziesiątkowani’’. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała gościom za przybycie i zaprosiła na wspólny poczęstunek .

                                                                          Opracowała: Nina Żyłko