Uroczystości Dnia Sybiraka w Legnicy odbyły się 16.09.2022 r. na Placu Sybiraków przy Pomniku Zesłańcom Sybiru.
Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego i Hymnu Sybiraków prezes Zarządu Koła Legnica Alfreda Demska powitała serdecznie wszystkich przybyłych, przedstawicieli władz miasta i powiatu z Prezydentem Miasta panem Tadeuszem Krzakowskim, ze Starostą i Wicestarostą Powiatu Legnickiego Adamem Babuśką i Janiną Mazur, delegację w imieniu pani poseł Ewy Szymańskiej i pani senator Doroty Czudowskiej, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: Towarzystwa Kulturalnego „Krajobrazy”, Stowarzyszenia Piłsudczyków, delegacje ze szkół z opiekunami: Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz klasę mundurową z VII Liceum Ogólnokształcącego z opiekunką i panią Dyrektor.
Następnie prowadząca nakreśliła krótki rys historyczny wydarzeń sprzed 83 lat.

Wydarzenia 17 września 1939 r. są rozdziałem historii zapisanym w martyrologię Polski, które nie mogą być nigdy zapomniane. Wydarzenia agresji Związku Sowieckiego na Polskę zapoczątkowały niewyobrażalne cierpienia obywateli polskich. Rosja sowiecka realizując postanowienia zawarte z Niemcami przystąpiła do unicestwienia narodu polskiego, rozpoczęły się aresztowania, deportacje.

W latach 1940 -1941 odbyły się cztery masowe deportacje Polaków z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Syberię i do Kazachstanu, a zsyłki trwały aż do 1956 roku. Ogółem wywieziono 1 milion 350 tysięcy obywateli polskich, jako tzw. „element antyradziecki”. Co trzeci deportowany pozostał na wieki w tajdze czy bezkresnych stepach Kazachstanu w bezimiennej mogile. Polska w czasie II wojny światowej była jedynym państwem zaatakowanym jednocześnie przez dwóch agresorów. Jest to najtragiczniejszy okres dla odradzającej się Polski i Polaków.

Dzisiaj obchodzimy upamiętnienie tych, którzy tylko dlatego, że byli Polakami zostali skazani na zagładę.

Motto Sybiraków brzmi :
„Pamięć – zmarłym, żyjącym – pojednanie”.

Obowiązkiem naszym i przyszłych pokoleń jest pamięć, nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz  w III części „Dziadów” pisał :
„Jeśli my zapomnimy o Nich, to niech Bóg na niebie zapomni o nas.”

A  Święty Jan Paweł II tak nas nauczał:
„Naród, który traci pamięć o swojej przeszłości, traci swoją tożsamość, przestaje istnieć”.

Prezes przypomniała, że dla Sybiraków Koła Legnica tegoroczny Dzień Sybiraka to również siódma rocznica odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Zesłańcom Sybiru, który powstał z inicjatywy Zarządu Związku Sybiraków Koła Legnica dzięki poparciu i zaangażowaniu Prezydenta Miasta pana Tadeusza Krzakowskiego.

Następnie głos zabrali Prezydent Miasta, prezes Stowarzyszenia „Krajobrazy”  i Wicestarosta Powiatu. Wszyscy podkreślali, że musimy pamiętać o naszej tragicznej historii.
Po wystąpieniach przedstawicieli władz miasta i starostwa Kapelan Sybiraków ks. Andrzej Tracz zainicjował modlitwę w intencji Ojczyzny i Sybiraków.
Po wspólnej modlitwie obecni złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed Pomnikiem Zesłańcom Sybiru.
Prowadząca uroczystość prezes Zarządu Koła podziękowała wszystkim uczestnikom i zaprosiła na niedzielną Mszę Świętą w Kościele Św. Trójcy na godz. 12.00.

Poczty Sztandarowe: SP Nr 4, SP Nr 7, Zespołu Szkół Budowlanych, Związku Sybiraków Koła Legnica, i klasa mundurowa z VII Liceum Ogólnokształcącego.  
Kapelan Sybiraków ks. Prałat Andrzej Tracz. 
Od lewej strony : Prezydent Miasta – Tadeusz Krzakowski, Starosta Powiatu Legnickiego – Adam Babuśka, Wicestarosta – Janina Mazur, Dyrektor Wydziału Oświaty – Wanda Gołębiowska, Prezes Towarzystwa „Krajobrazy” – Tadeusz Samborski, Kapelan Sybiraków – ks. Andrzej Tracz.  
Delegacja Związku Sybiraków Koła Legnica : Wiktor Gołębiewski, Anna Zajączkowska, Stanisław Szudrowicz.  
Wspólne zdjęcie uczestników obchodów Dnia Sybiraka w Legnicy 16.09.2022 r.

W niedzielę 18 września 2022 roku o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Trójcy odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Sybiraków i Ojczyzny. Kapelan Sybiraków ks. Andrzej Tracz wprowadził Poczty Sztandarowe: Związku Sybiraków Koła Legnica i  Harcerzy Hufca ZHP Legnica im. Janusza Korczaka.
Kapelan przypomniał wydarzenia sprzed 83 lat. Następnie odprawił Mszę świętą.

O oprawę tradycyjnie zatroszczyli się również kibice Miedzi Legnica z patriotyczno-kibicowskiej grupy Stara 1988 Wiara, którzy po liturgii poprowadzili pochód przed pomnik Zesłańcom Sybiru na ul. Wrocławskiej. Tam uczestnicy zmówili modlitwę, złożyli kwiaty, był również apel poległych.
Na niedzielnym wydarzeniu wśród uczestników obecna była Alfreda Demska prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Legnicy, która tego dnia otrzymała od kibiców okolicznościową statuetkę wręczoną przez pana Jacka Kaczmarczyka” w podziękowaniu za to, co robi, aby zachować pamięć o polskiej historii i ludziach z tamtych lat”.

Opracowała: Alfreda Demska

Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła na Plac Sybiraków do Pomnika Zesłańcom Sybiru. 
Poczty Sztandarowe: Związku Sybiraków Koła Legnica i Harcerzy  
Wręczenie Statuetki przez pana Jacka Kaczmarczyka pani Alfredzie Demskiej – prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Legnicy.

 

Click to listen highlighted text!