Święto Patrona Szkoły w Białymstoku

Na zaproszenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w ramach, której działa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku grupa Sybiraków udała się 28.10.2022 r. na uroczyste obchody tego święta.
Pani dyrektor Justyna Pacewicz, po hymnie i wprowadzeniu sztandaru szkoły, powitała bardzo serdecznie zaproszonych gości, wśród których byli wicewojewoda Tomasz Madras, duchowni, a szczególnie rdzeń szkoły czyli uczniowie.
Pani dyrektor omówiła działalność szkoły, osiągnięcia sportowe, nadanie szkole imienia patrona im. Synów Pułku w 1983roku i uczestnictwo patronów we wszystkich spotkaniach szkolnych. Niestety, w tym roku, z powodu stanu zdrowia żaden z nich nie przybył. Po wystąpieniu p. dyrektor zabrał głos p. T. Madras życząc szkole wielu sukcesów, natomiast kolejny zabierający głos, p. Tadeusz Chwiedź, przybliżył obecnym przyczyny i skutki wybuchu II wojny światowej i podział Polski.
Na tle ciemnej dekoracji znalazł się napis: „Co nam w polskiej duszy gra” i nad rysunkiem rozległych pól i lasów widniał napis: „Podlaskie ścieżki”; całość udekorowana była biało – czerwonymi kwiatami.
Program artystyczny był przygotowany bardzo okazale, znalazły się w nim pieśni patriotyczne, takie jak „Ojczyzno ma” i wiersz „ Jest takie miejsce, taki kraj”. Wśród zainscenizowanej scenki, którą wykonali uczniowie, znalazła się rozmowa synów pułku – junaków, powstałej z nieletnich żołnierzy armii gen. Andersa. Był wśród nich białostocki Syn Pułku Maurycy Birula, Zabiedzeni Sybiracy, w łachmanach, jak opisuje ich nieznany autor wiersza, znaleźli pomoc, bez której groziła im śmierć głodowa, gdyby pozostali na zesłaniu.
Wizytując junaków, gen Anders tak powiedział: „Jesteście moją ostatnią wojskową rezerwą i mam nadzieję, że już niedługo wszyscy zobaczymy wolną i niepodległą Polskę”.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka