1.października 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie Stowarzyszenia, aby po prostu pobyć ze sobą, powspominać. Ostatnie prawie trzy lata bardzo ograniczyły nasze kontakty. Cieszyliśmy się, że wreszcie jest taka możliwość. Jednocześnie pamiętaliśmy o tym, że poprzednie zebranie, we wrześniu, dotyczyło zmiany składu Zarządu z powodu śmierci Maksymiliana Wilka. Trudno pogodzić się z odejściem wspaniałego przyjaciela Sybiraków, wyjątkowego człowieka, inicjatora wielu naszych działań.

Podczas spotkania wspominaliśmy właśnie Maksymiliana – wspólne wyjazdy, Jego pomysły, trafne, dowcipne powiedzonka i serdeczność dla każdego. Myślę, że wszyscy, którzy Go poznali m.in. podczas Zjazdów Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru, czy też Marszów Pamięci Sybiraków w Białymstoku mają takie odczucia jak my w Nowym Sączu.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir w Nowym Sączu:
Prezes – Antonina Dzikowska
Wiceprezes – Renata Skowron
Skarbnik – Urszula Orzechowska
Sekretarz – Maria Sowa
Członek Zarządu – Grażyna Ogorzałek

Tekst: Prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska
Fotografie: Renata Skowron

Click to listen highlighted text!