10 lutego 2012 r. w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza we Wrocławiu, z okazji 72. rocznicy pierwszej masowej deportacji ludności polskiej na Sybir odbyła się uroczysta akademia z udziałem wielu zaproszonych gości, wśród których przybyli: ks. prałat Franciszek Głód – kapelan wrocławskich Sybiraków, Generalny Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego pani Jolanta Krupowicz, pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Paweł Aszkiełowicz, Dolnośląska Wicekurator Oświaty pani Danuta Leśniewska, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków pan Stanisław Sikorski, Radny Miasta Wrocławia pan Jan Chmielewski, Zastępca Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych płk Piotr Pertka, dowódca 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia płk Zygmunt Malec, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mariusz Polak, dowódca Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych płk Andrzej Dutka, poseł Dawid Jackiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73 pani Katarzyna Osieleniec-Mroczyńska z nauczycielami i młodzieżą.
Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków ks. prałat Franciszek Głód, zwracając się do Sybiraków, w ciepłych słowach zaapelował również o zgodę i porozumienie w ważnych dla Polski sprawach. Prezes Zarządu Oddziału Jan Grabowski przywitał gości i odczytał tekst związany z rocznicą. Nastąpił moment dekoracji Krzyżami Zesłańców Sybiru, której dokonała Generalny Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego pani Jolanta Krupowicz, oraz Odznaką Honorową Sybiraka, którą wręczał Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski. Pani Jolanta Krupowicz przeczytała przesłanie od Wojewody Dolnośląskiego. W imieniu udekorowanych OHS głos zabrał płk Pertka, a w imieniu Dolnośląskiego Marszałka pan Paweł Aszkiełowicz. Gratulacje odznaczonym złożył w imieniu Zarządu Głównego Sekretarz Generalny Stanisław Sikorski.
Na zakończenie z prezentacją słowno-muzyczną wystąpiły maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 73, nagrodzone gromkimi brawami.
Następnie część uczestników uroczystości udała się autokarem pod pomnik Zesłańcom Sybiru, gdzie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów.

Od lewej: Paweł Aszkiełowicz – pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Chmielewski – Radny Miasta Wrocławia, Dawid Jackiewicz – poseł PiS, Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Związku Sybiraków, Włodzimierz Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, ks. prałat Franciszek Głód – kapelan wrocławskich Sybiraków

Sekretarz Generalny Stanisław Sikorski dekoruje Odznaką Honorową Sybiraka Dolnośląską Wicekurator Oświaty panią Danutę Leśniewską

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 73 im. gen. Władysława Andersa

Oprac.: Włodzimierz Kowalczyk

Click to listen highlighted text!