Ze głębokim smutkiem zawiadamiamy Pana, że w dniu 24 stycznia 2022 roku
w wieku 92 lat odszedł od nas
śp. Józef Korczyński

wieloletni Prezes Koła Związku Sybiraków w Lewinie Kłodzkim,
bardzo aktywny członek Związku Sybiraków.

Prezes Koła Związku Sybiraków w Lewinie Kłodzkim począwszy od roku 1997, wcześniej pełniący funkcję skarbnika Koła.

Urodził się 3 sierpnia 1929 roku w Wesołówce w powiecie tarnopolskim. W tragiczną noc 10 lutego 1940 roku wraz z Rodziną został deportowany na Sybir. Do Polski powrócił w maju 1946 roku.

Józef Korczyński, po odrodzeniu się działalności Związku Sybiraków, bardzo aktywnie upamiętniał etos syberyjski i gehennę Polaków na Wschodzie, był inicjatorem ufundowania znaków pamięci Sybiru: pomników Pamięci Sybiraków w Kudowie Zdroju i w Lewinie Kłodzkim, Tablicy Pamiątkowej Sybiraków w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim, sztandaru Koła Sybiraków.
Jego „Wspomnienia Sybiraka” spisane przez wnuczkę, otrzymały I nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Literackim w roku 1998. Był autorem licznych artykułów, drukowanych w wydanej przez Zarząd Główny „Księdze Sybiraków”, białostockim „Sybiraku ”, w „Komunikacie Zarządu Głównego Związku Sybiraków” oraz w prasie lokalnej. Opracował i wdrożył liczne projekty współpracy z młodzieżą, przekazywał kolejnym pokoleniom historię Związku i prawdę o losach Zesłańców.

Za pracę na rzecz Sybiraków został wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Krzyżem Więźnia Politycznego, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Związku Sybiraków, Odznaką Honorową Sybiraka.

Śp. Józefa Korczyńskiego pożegnaliśmy w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim w dniu 28 stycznia 2022 r.

Koło Związku Sybiraków w Lewinie Kłodzkim

Click to listen highlighted text!