XXIII Koncert Pamięci w Białymstoku

3 listopada 2022 r. odbył się wspaniały koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica i III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. XXIII Koncert Pamięci „ Polsko Moja” miał miejsce w Białymstoku w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Warszawskiej.

Organizatorami spektaklu byli: Młodzieżowy Dom Kultury, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa K. Baczyńskiego , ZSTiO im. Stanisława  Staszica, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Związek Sybiraków w Białymstoku.
Zaproszeni byli dyrektorzy szkół, uczniowie oraz Sybiracy w osobach: Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, Jolanta Hryniewicka, Barbara Sokólska. Była też przedstawicielka Muzeum Pamięci Sybiru, p. Monika Szarejko.

Prowadzący program Lidia Trojanowska i Jerzy Bołtuć przywitali obecnych bardzo serdecznie z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. Pani Lidia odczytała list z życzeniami od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. Ważnym gościem Koncertu Pamięci była Helena Abramowicz, artystka z polskimi korzeniami, mieszkająca na stałe w Mińsku. Uczniowie recytowali wiersze znanych autorów mówiące o tęsknocie o dawnych Kresach, o Lwowie i Wilnie, pięknem tych krain i urokiem jezior i lasów. Treść wierszy była ilustrowana obrazami na ekranie.

Przerywnikiem między poezją był występ chóru z III Liceum i pieśni wykonywane przez artystkę p. Helenę Abramowicz. Największe wrażenie zrobiła pieśń o Kazachstanie i ludziach pozbawionych Ojczyzny oraz zesłańców idących przez drogi i śnieg. Pieśń wg wiersza Anny Rudawcowej przypomniały piekło zesłania: „ Złapało życie w swe żelazne tryby, w stalowych kołach, sploty srebrnych szyn, wygnańców tłum, rzuconych tu na Sybir, za grzech nie popełnionych win”.

Na zakończenie koncertu artystka zaśpiewała pieśń o Matce, dedykowanej Matkom Sybiraczkom i swojej babci, która nauczyła ją mówić po polsku.
Ukoronowaniem koncertu był nokturn cis-moll Fryderyka Chopina z filmu „Pianista” grany wirtuozowsko przez Maję Markowską.
Wychodząc z koncertu byliśmy w nostalgicznym nastroju po wspomnieniach o utraconych Kresach.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka