W dniu 9 listopada 2022 r. Sybiracy zostali zaproszeni na uroczystość obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.
Zaraz po wejściu zostaliśmy zaskoczeni uroczystą dekoracją całej szkoły, a po wejściu do sali gimnastycznej przywitał nas duży napis na granatowym tle: 11 Listopada Święto Niepodległości, przeplatany biało-czerwonymi wstęgami.
Prowadzący uroczystość uczeń VI klasy wydał komendę do wprowadzenia sztandaru szkoły, a następnie p. dyrektor szkoły Izabela Grzybowska serdecznie przywitała zaproszonych gości i uczniów. Wśród gości była wizytator Kuratorium Oświaty Olga Granacka i poprzedni dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Sybiraków, rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana pod opieką nauczycielki historii p. Małgorzaty Chmielewskiej.
Część artystyczna rozpoczęła się popisem tańca uczennicy tej szkoły, w szalenie skomplikowanym i po mistrzowsku wykonanym układzie choreograficznym. Wspaniale odśpiewana piosenka „Kwiaty polskie” wzbudziła wielkie wzruszenie i podziw. Następna grupa uczniów przywołała czas 1914 roku, powołaniem I Kompanii Kadrowej, zalążku Legionów, co wzbudziło powszechną zadumę. Przytoczenie rozkazu Józefa Piłsudskiego z 3 sierpnia 1914 r. rozbudziło dumę  i nadzieję na odzyskanie niepodległości:
Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt, że pierwsi wejdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć o wyzwolenie.
Mówiący te słowa młody człowiek w maciejówce wywołał ogromny aplauz.

Po wyprowadzeniu sztandaru zabrał głos prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Tadeusz Chwiedź. W swoim przemówieniu stanowił „żywą lekcję historii”, przedstawiając współczesny patriotyzm i umiłowanie ojczyzny w obecnie tak trudnych czasach. Przytoczył też wspomnienia z tragicznej zsyłki do Kazachstanu, a szczególnie czas transportu jego rodziny.
Przemawiający wiceprezes Związku Sybiraków Jerzy Bołtuć, opowiedział ile kłopotów sprawiło uzyskanie czapki „maciejówki” dla chłopca grającego rolę Józefa Piłsudskiego Jego zaangażowanie sprawiło, że dopiął swego i na przedstawieniu wystąpił w oryginalnej czapce z epoki.

Szczególnie sympatycznie opiekowała się naszą grupą p. Ewa Wasilewska. Patriotyzm ma różne oblicza, nie tylko walka z bronią w ręku, ale uczciwe wypełnianie swoich obowiązków, życie dla innych, a nie tylko dla siebie, spełni ten wymóg.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka

Po uroczystości szkolnej 9 listopada 2022 z okazji 104 Rocznicy Niepodległości przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku stoją od lewej: Sekretarz ZS O. w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, Skarbnik O. ZS Barbara Sokólska; Prezes Koła Nr 9 ZS Michał Siewruk, Wicedyrektor SP nr.4 Ewa Wasilewska, Prezes ZO ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, Dyrektor SP nr. 4 Izabela Grzybowska.
Pani Jolanta Hryniewicka wśród młodzieży w czasie obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości do SP nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku.
Rozkaz Józefa Piłsudskiego z 3 sierpnia 1914 r. odczytany w trakcie uroczystości
Czapka maciejówka
Click to listen highlighted text!