W dniu  12 stycznia 2023 r. Sybiracy zostali zaproszeni do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku na spotkanie integracyjne. Po serdecznym powitaniu przez dyr. prof. Wojciecha Śleszyńskiego, wystąpił reżyser słuchowiska Andrzej Żak, przybliżył historię powstania tego spektaklu, którego rękopis trafił do Muzeum Pamięci Sybiru pod koniec 2021roku. Był to szczególny dar, ponieważ aktualnie znalazł się w najlepszym dla siebie miejscu, tzn. w Muzeum.

Jasełka o narodzeniu Pana zostały spisane przez Marię Gniedziuk z domu Korona, będąca na zesłaniu wraz z rodziną w dalekiej Tarze nad Irtyszem. Tekst został zapisany w 1919 roku wg ustnej relacji przymusowego osadnika Stańczyka, zesłanego na Syberię w 1905 r. W Tarze była kaplica, która nie tylko była miejscem kultu, ale też  centrum kultury, w której rokrocznie, w okresie Bożego Narodzenia, dzieci ze szkoły w Tarze odgrywały na pudełkowej scenie jasełka za pomocą marionetek. Jasełka były przedstawiane w Tarze od 1908 do 1920roku.

Jasełka bardzo realistycznie przedstawiały walkę dobra ze złem, zakusy diabła o unicestwieniu nowo narodzonego Dzieciątka, wzywaniu wszelkich złych mocy, nawet Heroda, który utopił we krwi niemowlęta. Mimo wszelkich zakusów diabła, sprowadzeniu na manowce trzech Króli, dobro  zwyciężyło. Przekaz słowny był ilustrowany zdjęciami dzieci z Tary, krajobrazem znad Irtysza oraz zdjęciami zesłańców. Nagranie słuchowiska odbyło w Białymstoku w studio „Dobra 12” przez aktorów z Białegostoku i Gdańska.

Po zakończonej projekcji, wystąpili wszyscy aktorzy biorący udział i zostali nagrodzeni gromkimi brawami i kwiatami.

W kaplicy w Tarze odbywały się lekcje języka polskiego, a zamiast elementarza były książki naszych wielkich wieszczów, opracowano też grę, w której powiedzenia z książek trzeba było dopasować do autora. Czytanie na głos książek w zimowe wieczory stało się stałym elementem spotkań. Zesłańcy tęskniący za Polską i zesłani na dalekie tereny Rosji, starali się stworzyć namiastkę ojczystego kraju i zaszczepić w dzieciach tradycję i polskie zwyczaje.

Na pamiątkę i podkreślenie naszych tragicznych zesłańczych wigilii, prof. Wojciech Śleszyński, przekazał Sybirakom nagranie słuchowiska z prośbą, by nie zapomnieć o tych, co starali się w tak odległym czasie kultywować polskie tradycje.

Opracowała: Jolanta Hryniewicka
Zdjęcia: Wanda Kościuczuk

Aktorzy z Białegostoku i Gdańska biorący udział w nagraniu słuchowiska
Marek Tyszkiewicz aktor, pomysłodawca nagrania jasełek

https://sybir.bialystok.pl/spotkanie-noworoczne

Zdjęcie pochodzi z zasobów Muzeum w Białymstoku

 

 

 

Click to listen highlighted text!