W dniu 25 maja 2012 r. odbyła się uroczystość poświęcona 10. rocznicy nadania Szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego utalentowanego poety, który oddał życie w walce o wolność Ojczyzny.

Sybiracy z wielką wyrozumiałością przyjęli wybór K.K. Baczyńskiego na Patrona Gimnazjum nr 131 i przez wszystkie lata dokładali starań o ścisłą współpracę Koła Sybiraków Warszawa-Ochota ze Szkołą. Bardzo ceniona jest ta współpraca, a uczestnictwo Sybiraków w uroczystości 25 maja jest kolejnym tego dowodem.

Młodzież Gimnazjum uświetniła Jubileusz bardzo wzruszającym występem, a Sztandar Szkoły został przez Sybiraków udekorowany Odznaką Honorową Sybiraka.

Sybiracy wyrażają szacunek dla Dyrekcji Gimnazjum i Grona Nauczycielskiego.

Oprac.: ZG ZS

 

Click to listen highlighted text!