Działalność Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu

Działania Stowarzyszenia we Wrocławiu w najbliższym czasie:

– udział w przygotowaniach do wielkiej uroczystości nadania imienia Zesłańców Sybiru Gimnazjum w podwrocławskich Kobierzycach, pomagamy z radością,

– 3 października odbędzie się w Izbie Pamięci przy Sanktuarium Golgoty Wschodu u  o. redemptorystów inauguracyjna konferencja dla wrocławskich nauczycieli historii „Nowa podstawa programowa – nowe wyzwania”. Udało nam się we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  zachęcić do dyskusji i udziału w warsztatach tych, którzy chcą uczyć o martyrologii Polaków na Wschodzie. Warsztaty poprowadzi, jak zawsze nieodpłatnie, wieloletnia kustosz Izby Pamięci pani Wiesława Wadowska. Spodziewamy się też udziału Sybiraków.

– konkurs na fotoreportaż z lekcji „żywej historii” w Izbie Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu (regulamin poniżej),

– 5 października wielkie święto także dla Sybiraków – msza, apel poległych, przedstawienie oraz spotkania uczniów ze świadkami historii.

Oprac.:  Grażyna Żak, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu

Konkurs na fotoreportaż z lekcji „żywej historii” w Izbie Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu

I. Informacje ogólne:
1. Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie realizowanym w ramach programu edukacji patriotycznej pn. „Zachowanie pamięci o zesłańcach Sybiru i rozpowszechnianie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie”.
Kontakt w sprawie lekcji z panią Kustosz: tel. 601 300 466.
Honorowy patronat nad programem sprawują:
Wojewoda Dolnośląski – pan Rafał Jurkowlaniec,
Prezydent Wrocławia – pan Rafał Dutkiewicz,
Dolnośląski Kurator Oświaty – pani Beata Pawłowicz,
Telewizja Dolnośląska – pan Leszek Turowski,
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – pan Marek Mutor.

2. Cele konkursu:
 Propagowanie niezwykłego miejsca edukacji, jakim jest Izba Pamięci przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu (dojazd tramwajami 2,4,10 do zajezdni na Dąbiu – Biskupin).
 Przekazywanie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956.
 Rozwijanie pasji i umiejętności fotograficznych, historycznych, literackich i informatycznych.

3. Konkurs zakończy się 15 grudnia 2012 r. – I edycja.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż z opisem ilustrować lekcję „żywej historii” w Izbie Pamięci Golgoty Wschodu.
2. Fotografie – wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii – mogą być wykonane dowolnym aparatem, w dowolnym formacie.
3. Prace konkursowe należy przedłożyć w postaci zapisu w wersji elektronicznej i papierowej.
4. Praca powinna być autorstwa jednego ucznia.
5. Do pracy należy dołączyć metryczkę z danymi:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko, wiek autora,
 nazwa i adres szkoły, e-mail szkoły, nr telefonu.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej prezentowana w innych konkursach.
7. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
8. W konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane w zamkniętej kopercie do dnia 15 grudnia 2012 r. na adres Organizatora:
Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
ul. Burzowa 15/1
53-028 Wrocław
z dopiskiem „Konkurs na fotoreportaż”
tel. kontaktowy: 663 178 882

III. Podsumowanie konkursu:
1. Wszystkie nadesłane fotografie będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione powyżej.
Pozostałe kryteria to odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł, wyraz artystyczny fotografii i krótkiego opisu.
3. Nagrodę główną ufunduje Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nadesłanych fotoreportaży oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych publikacji.

W imieniu
Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Grażyna Żak