Pomnik Matki Sybiraczki w Lublinie

Pomnik Matki Sybiraczki w Lublinie powstał z inicjatywy Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie. Odsłonięcia pomnika 17 września 2000 r. dokonali Łucja Leszczyńska i Walerian Wysocki, oboje wychowani na Syberii.

Ustawiona na cokole rzeźba z kamienia przedstawia matkę z dzieckiem na ręku. Na tablicy umieszczonej na froncie pomnika napis głosi: MATKOM SYBIRACZKOM W 61. ROCZNICĘ NAPAŚCI SOWIETÓW NA POLSKĘ 17 IX 1939 17 IX 2000 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W LUBLINIE

Autorem projektu pomnika jest Zbigniew Stanuch.

Pomnik usytuowany jest przy Centrum Kultury.

Opracowanie: Zofia Wężyk-Machowska