Cudowny obraz Matki Bożej Sybiraków w Grodźcu

Obraz jest jednym z 10 wizerunków Madonn Kresowych. Cięcia na twarzy przypominają obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ufundowany przez Sapiehów w Biłce Szlacheckiej pod Lwowem, zasłynął cudami. Następnie dla ocalenia przed zbezczeszczeniem został przez biskupa Wincentego Urbana potajemnie przewieziony z Ukrainy do Polski i zdeponowany u sióstr zakonnych. Stamtąd przywiózł go do Grodźca Opolskiego i umieścił w ołtarzu tamtejszego kościoła Sybirak ksiądz Edmund Cisak, który utworzył tu Sanktuarium Maryjne i został jego kustoszem. W uznaniu zasług tego kapłana, który otoczył szczególną opieką i pomocą duszpasterską Sybiraków, Prymas Polski mianował go Krajowym Kapelanem Sybiraków. Kontynuatorem posługi kapelana jest obecnie ksiądz Zdzisław Banaś.

1 maja 1994 r. ksiądz kardynał Józef Glemp dokonał koronacji obrazu, który czczony jest obecnie jako obraz Matki Bożej Patronki Sybiraków.

Opracowanie: Zofia Wężyk-Machowska