10 lutego 2012 r. minęła 72. rocznica deportacji Polaków na Sybir. W Wietlinie – wiosce położonej zaledwie parę kilometrów od Jarosławia – żyją Sybiracy należący do Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu. Do Wietlina należała również kolonia Dresina, z której deportowano 12 rodzin i ulokowano je w Białym Jarze – osadzie na lewym brzegu Irtyszu. Wieś Dresina została przez Sowietów spalona i tym samym zniknęła z mapy. 10 lutego 2007 r., w 67. rocznicę deportacji wydarzenie to zostało uwiecznione odsłonięciem na budynku wietlińskiej Szkoły Podstawowej pamiątkowej tablicy z nazwiskami zesłańców z Dresiny i Wietlina.

W tym roku Wójt gminy Laszki pan Adam Grenda wraz z Sołtysem wsi Wietlin panią Danutą Kopeć, Radą Sołecką i żyjącymi Sybirakami wystąpił z inicjatywą upamiętnienia tego narodowego tragicznego wydarzenia, jakim była deportacja. I oto 9 lutego 2012 r. odbyła się uroczystość pt. „Deportowani za winy niepopełnione”.

Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez ks. prałata Józefa Kiełbowicza – proboszcza miejscowej parafii oraz ks. prałata Mariana Rajchla – kapelana Sybiraków Oddziału w Jarosławiu. Przybyło wielu gości: pan Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, pan Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Gospodarki, pani prof. Janina Marciak-Kozłowska z Warszawy, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, społeczność szkoły w Wietlinie z panią dyrektor Dorotą Czubocha-Zając na czele, przedstawiciele Zarządu Oddziału ZS w Jarosławiu: Irena Halwa – Sekretarz, Janina Onuszko – Skarbnik, Cecylia Przetacznik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marian Boczar – członek wspierający, Sybiracy z Wietlina i okolic, wielu mieszkańców gminy Laszki. Były poczty sztandarowe z Oddziału, kół Sybiraków oraz szkół podstawowych i straży pożarnej.

Po mszy świętej uczestnicy udali się do kolonii Dresina, która dzisiaj jest czystym polem. Przy mrozie i śniegu jak w 1940 r. odsłonięto ogromny drewniany krzyż oraz głaz z tablicą pamiątkową dla uczczenia pamięci drogich rodaków i wioski, z której część tylko mieszkańców wróciła z tułaczki i osiedliła się we wsi Wietlin. Odsłonięcia dokonali Zofia Garczyńska – Prezes Oddziału ZS w Jarosławiu, Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZS oraz Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Gospodarki. Krzyż poświęcili obaj księża prałaci. Zapalono znicze. Pozostał samotny krzyż na pustym polu, co robi przygnębiające wrażenie. Przywołuje w naszej pamięci tysiące Polaków zesłanych, wywiezionych na „nieludzką ziemię”. Staliśmy w milczeniu i zadumie, by przywołać pamięć tych, którzy ofiarą swego życia poświadczyli wierność Bogu, Ojczyźnie i honorowi Polaków.

Po powrocie z Dresiny uroczystość była kontynuowana w auli szkoły w Wietlinie, gdzie Młodzieżowa Grupa Teatralna wykonała inscenizację historyczno-patriotyczną „Deportowani za winy niepopełnione”. Gościnnie wystąpiły Chór Garnizonowy z Rzeszowa oraz Orkiestra Dęta OSP z Pruchnika. Gospodynią uroczystości była pani Danuta Kopeć, Sołtys z Wietlina. Wspólnym obiadem zakończona uroczystość 72. rocznicy deportacji Polaków na Sybir z kolonii Dresina.

Krzyż usytuowany na polu, gdzie znajdowała się wioska Dresina

Tablica wmurowana u stóp krzyża

Składanie kwiatów przy krzyżu w Dresinie. Od lewej: ks. prałat Józef Kiełbowicz, Wójt gminy Laszki Adam Grenda i Sekretarz Oddziału ZS w Jarosławiu Irena Halwa

Sołtys gminy Wietlin Danuta Kopeć wręcza książkę Zofii Garczyńskiej, Prezes Oddziału ZS w Jarosławiu

Oprac.: Zofia Garczyńska, Prezes Oddziału ZS w Jarosławiu

Click to listen highlighted text!