14 listopada 2012 r. w sali ratusza w Grudziądzu odbyła się uroczystość wręczenia Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu.

Medal został nadany decyzją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Z wnioskiem o jego nadanie wystąpiło Koło Związku Sybiraków w Grudziądzu w uznaniu za wieloletnią owocną współpracę z naszą organizacją. To już druga szkoła w Grudziądzu uhonorowana tym odznaczeniem. W ubiegłym roku Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymało Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu jako pierwsza szkoła w województwie kujawsko-pomorskim.

W uroczystości uczestniczyli znakomici goście: sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, wraz z naczelnikami Rady Teresą Baranowską i Adamem Siwkiem, senator Michał Wojtczak, poseł na Sejm Tomasz Szymański, wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski, wicekurator oświaty Andrzej Siemianowski, prezydent Grudziądza Robert Malinowski, dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr Wojciech Sowa, komendant Centrum Szkolenia i Logistyki w Grudziądzu płk Dariusz Żuchowski oraz radni Grudziądza, przedstawiciele policji, straży, organizacji kombatanckich z prezesem Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu Eugenią Dziemiańczuk, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni szkoły.

Przed dokonaniem aktu dekoracji głos zabrali prezydent Grudziądza Robert Malinowski, sekretarz ROPWiM Andrzej Kunert oraz dyrektor szkoły Marlena Treichel. Wszyscy mówcy podkreślali, jak ważną sprawą jest upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, szczególnie wśród młodzieży.

Uczniowie ZSO przedstawili prezentację multimedialną z działalności szkoły w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej. W tej dziedzinie szkoła ma duże osiągnięcia.

Aktu dekoracji sztandaru dokonał sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert.

W czasie uroczystości odznaczono również nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali Marlena Treichel, dyrektor ZSO nr 1 w Grudziądzu oraz Jacek Treichel. Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali nauczyciele: Aneta Tadrowska, Anna Sempień i Paweł Ogórecki.

Decyzją Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medale Pro Patria otrzymali obecni na uroczystości Sybiracy: Eugenia Dziemiańczuk – prezes Koła ZS w Grudziądzu, Tadeusz Biernat – członek Zarządu Koła, Henryk Wiśniewski – członek Zarządu Koła.

Uczestniczący w uroczystości goście gratulowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu tak zaszczytnego wyróżnienia.

Prezes Koła ZS w Grudziądzu Eugenia Dziemiańczuk w swym wystąpieniu zwróciła się do obecnej na sali młodzieży: „Dzisiaj staliście się nowym ogniwem w łańcuchu polskiej pamięci. W przyszłości waszym zadaniem będzie przekazywanie następnym pokoleniom pamięci – żywej pamięci Sybiru”.

Spotkanie zakończył koncert pieśni patriotycznych.

Od lewej w pierwszym rzędzie: prezes Koła Eugenia Dziemiańczuk, skarbnik Eugenia Karczewska, sekretarz Irena Madejska, wiceprezes Lidia Kozicka, w drugim rzędzie: Ryszard Łuszczewski, Henryk Szczepaniak, Henryk Wiśniewski, Tadeusz Biernat

Sybiraczka Eugenia Dziemiańczuk została odznaczona medalem Pro Patria. Aktu dekoracji dokonał sekretarz ROPWiM Andrzej Kunert w towarzystwie prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego (pierwszy z lewej)

Oprac.: Lidia Kozicka

Click to listen highlighted text!