W dniu 9 czerwca 2013 roku odbyła się w Kolnie wspaniała uroczystość z okazji odsłonięcia i poświęcenia pomnika w hołdzie Polakom wywiezionym na Syberię z ziemi kolneńskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, podczas której modlono się za Sybiraków – tych, co powrócili, i tych, co swoje pielgrzymowanie zakończyli na nieludzkiej ziemi. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS pan Stanisław Sikorski, burmistrz Kolna pan Andrzej Duda, burmistrz Nowogrodu pan Józef Piątek, przedstawiciele policji, banku, prezesi kół zrzeszonych w Oddziale ZS w Łomży, Sybiracy i społeczeństwo Kolna. Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe.

Po mszy wszyscy udali się na cmentarz, gdzie został odsłonięty i poświęcony pomnik. Do odsłonięcia pomnika poproszono sekretarza generalnego Zarządu Głównego ZS pana Stanisława Sikorskiego, prezes Oddziału ZS w Łomży panią Danutę Pieńkowską-Wolfart, burmistrza Kolna pana Andrzeja Dudę, burmistrza Nowogrodu pana Józefa Piątka, ks. kanonika Stanisława Uradzińskiego. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Po wystąpieniach okolicznościowych wszyscy udali się na poczęstunek do restauracji. Program słowno-muzyczny poświęcony Matkom Sybiraczkom wykonali tam uczniowie z Zespołu Szkół w Szczuczynie pod dyrekcją mgr Anny Jagusz, dyrektor tej placówki.

Oprac.: Nina Żyłko, fot. Stanisław Orłowski

 

Click to listen highlighted text!