W dniach 6–8 czerwca 2013 r. Pałac w Łagowie w Gminie Zgorzelec gościł dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru na III ogólnopolskim zjeździe pod hasłem „BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE”.

Celem zjazdów pod patronatem Sybiraków jest wypracowywanie pomysłów służących zachowaniu pamięci o Golgocie Wschodu i nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami noszącymi imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru a powstającymi od trzech lat Stowarzyszeniami Pamięci i samymi Sybirakami.

Organizatorem tegorocznego zjazdu było Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach, a środki przekazały: Gmina Zgorzelec, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, a także Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Wśród oficjalnych gości na konferencji inaugurującej III Zjazd witaliśmy Jacka Dziubę – dyrektora Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Beatę Pawłowicz – dolnośląską kurator oświaty, Stanisława Sikorskiego – sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Kazimierza Korczyńskiego – prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu, inicjatora i pomysłodawcę I Zjazdu.

Lokalne władze samorządowe reprezentowali: Kazimierz Janik – wójt Gminy Zgorzelec wraz z zastępcą, Piotrem Machajem i naczelnikiem Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec Małgorzatą Dzięcielską. Reprezentantem zgorzeleckiego Koła Związku Sybiraków był prezes Jan Matwiejczyk. Dyrektor Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach Renata Mikołajów powitała zebranych w imieniu organizatorów.

W III Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru wzięło udział 55 przedstawicieli z 26 instytucji upamiętniających Zesłańców Sybiru z całej Polski:

– Dom dla Dzieci z Szymonowa – pierwsza w Polsce placówka, która przyjęła za patrona Sybiraków,

– 19 szkół (Kalinowo, Netta, Tarnów, Grudziądz, Szczecin, Chełm, Świebodzice, Jerzmanki, Nowe Piekuty, Bolesławiec, Olsztyn, Zaczarnie, Lubawka, Toruń, Augustów, Nowy Sącz, Łódź, Białystok, Kobierzyce),

– 6 Stowarzyszeń (Nowy Sącz, Wrocław, Białystok, Zielona Góra, Augustów, Szczecin).

Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu Piotr Arcimowicz naświetlił przyjezdnym sytuację społeczno-historyczną na Ziemiach Odzyskanych. Można też było obejrzeć fragmenty wystawy „Na nowym wśród obcych”.

Spotkanie w tak zacnym gronie było okazją do wręczenia medalu Pro Patria „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, ustanowionego przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Odznaczenia przyznano następującym osobom: Zofii Bagińskiej, Jerzemu Bołtuciowi, Antoninie Dzikowskiej, Adamowi Jabłonce, Kazimierzowi Korczyńskiemu, Henryce Mołodziejko, Henryce Rzepeckiej i Robertowi Sobolowi. Za Zasługi dla Związku Sybiraków Złotą Odznakę Honorową odebrał wójt Gminy Zgorzelec – Kazimierz Janik, a Srebrne Odznaki – Maria Sowa i Tadeusz Kozioł.

Trzy szkoły przedstawiły prezentacje ukazujące zmiany, jakie w pracy z patronem zostały wprowadzone po poprzednich zjazdach. Byli to gospodarze, czyli jerzmańskie Gimnazjum, oraz Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu i Zespół Szkół im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Imponujące było bogactwo działań wprowadzonych do szkół w efekcie zjazdów w Nowym Sączu i w Augustowie. Wszyscy mają nadzieję, że i zjazd w Jerzmankach okaże się równie owocny.

Program trzydniowego pobytu był bardzo bogaty: odbyło się wiele dyskusji, zarówno formalnych, jak i kuluarowych; pracowano w zespołach metodą warsztatową, tworząc bank pomysłów do wykorzystania dla wszystkich szkół i placówek współpracujących z Sybirakami; dyskutowano o formach współpracy pomiędzy szkołami, kołami ZS i stowarzyszeniami. Ponadto organizatorzy umożliwili gościom poznanie uroków Trójstyku (Polska, Niemcy, Czechy): zwiedzili oni Görlitz, zobaczyli „największą w Europie dziurę w Ziemi”, czyli odkrywkową Kopalnię Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni, Góry Żytawskie, klasztor w Marienthalu, a także Spytków jako wioskę czarów i magii, gdzie panie ze Stowarzyszenia „Spytków bez granic” ugościły uczestników zjazdu pysznymi daniami regionalnymi własnego pomysłu i wykonania. Przewodnik Marek Bader okazał się wspaniałym rzecznikiem naszego terenu, a uczestnicy zjazdu dziękowali, pisząc m.in.: „jestem pod wrażeniem piękna tej Ziem i Waszej gościnności”.

Podczas formułowania wniosków końcowych z III Zjazdu pojawiły się nowe pomysły dalszej współpracy: konkursy i turnieje dla uczniów szkół i placówek sybirackich. Może to być wyzwaniem dla organizatorów kolejnego, IV zjazdu w Toruniu.

Goście odjeżdżali od nas pełni uznania dla organizacji i gościnności, a także mile zaskoczeni licznymi atrakcjami turystycznymi naszego regionu. Pełnię zadowolenia dopełniła pogoda, która przez czas trwania zjazdu nam dopisywała. Było ciepło i słonecznie, co po tylu dniach deszczu przed zjazdem i kataklizmach po zjeździe wydaje się znakiem opatrzności.

Serdeczności, uściski, łzy, wymiana adresów, zaproszenia – to wszystko dowodzi, że staliśmy się już jedną wielką Rodziną Sybiracką, łączącą pokolenia!

Zapytani o to, co się sprawdziło podczas zjazdu i warto kontynuować na kolejnych, uczestnicy pisali: wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, warsztaty dla uczestników, praca w grupach, wypracowywanie materiałów, pomysły do realizacji w szkołach, zwiedzanie szkoły, dobra organizacja i plan zjazdu, rzetelność, spotkania integracyjne, prezentacja regionu, prezentacje dorobku szkół, przechodnia kronika. Można poprawić w przyszłości terminarz zajęć podczas zjazdu – przesuwając na wcześniejsze dni ogólną dyskusję i wnioski.

Organizatorzy czują ogromną satysfakcję, bo jak napisał anonimowo jeden z gości: „Jerzmanki potwierdziły, że pomysł zjazdu Szkół Sybirackich jest bardzo dobrym pomysłem”. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa.

Oprac.: Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach

***

Uchwała III Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru
„BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE”
6–8 czerwca 2013

1. Uchyla się punkt 2 Uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru dotyczący wspólnego logo stowarzyszeń.

2. Poszczególne stowarzyszenia, aby opracować swój znak z wykorzystaniem logo Związku Sybiraków, winny zgłosić pisemny wniosek do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o wyrażenie akceptacji.

3. Wnioskuje się do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o uwzględnienie w tematyce spotkań Zarządu i prezesów oddziałów problematyki dotyczącej Zjazdów Szkół, Placówek i Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

4. Powołuje się Zespół Koordynacyjny Zjazdów złożony z dyrektorów szkół organizujących kolejne zjazdy.

5. Zobowiązuje się Zespół Koordynacyjny do opracowania zestawień statystycznych dotyczących frekwencji szkół, placówek i stowarzyszeń na kolejnych zjazdach.

6. Zobowiązuje się organizatorów zjazdów do wskazywania szkołom, które nie uczestniczyły w zjeździe, gdzie mogą znaleźć informacje na temat zjazdu.

7. Wnioskuje się do Zarządu Głównego o stworzenie platformy na stronie internetowej poświęconej kolejnym Zjazdom Szkół, Placówek i Stowarzyszeń.

8. Zobowiązuje się organizatorów III Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru do przesłania wniosków wynikających z uchwały do adresatów.

9. IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru ustala się w Toruniu.

10. III Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru składa serdeczne podziękowania organizatorom zjazdu: pani dyrektor Renacie Mikołajów za wspaniałą twórczą atmosferę oraz wójtowi gminy Zgorzelec Kazimierzowi Janikowi za ogromne wsparcie i patronat.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Click to listen highlighted text!