Informacja dotycząca ustanowienia Dnia Sybiraka

W dniu 28 sierpnia 2013 r. odbyło się w Sejmie Rzeczypospolitej posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu dla rozpatrzenia (pierwsze czytanie) poselskiego projektu ustawy w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka.

Po poselskich wystąpieniach i niekiedy zarzutach postanowiono odbyć kolejne posiedzenie w dniu 10 września br. z dalszym planem, aby w dniu 17 września Sejm podjął uchwałę.

Jedną z propozycji może być połączenie wydarzeń zesłania i losów Kresowian, konkretnej propozycji nie przedstawiono.

Rozważane też może być ustanowienie Dnia Sybiraka na 10 lutego, a więc dzień pierwszej masowej wywózki – deportacji 10 lutego 1940 r.

Przedstawiciel Związku Sybiraków wystąpił z krótkim uzasadnieniem, że zaproponowana data 17 września jest uzasadniona, bowiem ten dzień wkroczenia Armii Czerwonej był dniem już represji i w następstwie kolejnych masowych deportacji, w sumie czterech. Ponadto od 23 lat Sybiracy właśnie ten dzień obchodzą jako Dzień Sybiraka, organizując uroczystości w całym kraju. Wyliczając przykładowo niektóre z nich, współpracę z innymi organizacjami, samorządami, a także z organizacjami Sybiraków za granicą.

Sybir i Sybiracy to pojęcie geograficzne, polityczne i czysto ludzkie o kilkusetletniej historii. Ogromny dorobek literacki, wspomnieniowy, w całym kraju i za granicą niemal tysiące znaków pamięci itp.

Przedstawiciel Związku Sybiraków poinformował, że przed złożeniem wniosku o podjęcie przez Sejm uchwały Związek odbył szeroką dyskusję i Zarząd Główny wraz z prezesami oddziałów (55) we Wrocławiu w kwietniu br. podjął decyzję o proponowaniu właśnie 17 września. Przedstawiciel Związku Sybiraków zwrócił się do wszystkich zebranych posłanek i posłów, aby uchwała była podjęta przez Sejm Rzeczypospolitej o treści jak w załączeniu.

Zarząd Główny zwraca się do wszystkich oddziałów, kół i członków, aby w najbliższych dniach, tzn. do 16 września najpóźniej kontaktowali posłanki i posłów w swoich miejscach zamieszkania i przekonywali do tego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Sybiraka

Oprac.: ZG ZS