Konferencja naukowa w 70. rocznicę bitwy pod Lenino

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 15th, 2013

Z inicjatywy Akademii Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Związku Sybiraków, Fundacji Kresy – Syberia i Stowarzyszenia Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy 18 października 2013 r. w siedzibie AON w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Bitwa pod Lenino 12–13 X 1943 z perspektywy siedemdziesięciolecia”. Konferencję otworzył gen. dywizji dr hab. Bogusław Pacek. Wystąpienie wprowadzające w temat wygłosił prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź.

W części merytorycznej referat „Zesłania i deportacje – następstwo agresji III Rzeszy i Związku Sowieckiego na Polskę” wygłosił Włodzimierz Kowalczyk – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków i przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego. Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński w referacie „Drogi zesłańców syberyjskich do 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki” mówił o rozbieżnościach widocznych w danych liczbowych w publikacjach. W sumie wygłoszono siedem referatów.

Bitwę pod Lenino wspominał jej uczestnik płk Eugeniusz Skrzypek.

Przed wystąpieniami referentów Jubileuszową Złotą Odznaką 70. Rocznicy Bitwy pod Lenino nadaną przez Stowarzyszenie Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy zostali odznaczeni m.in. płk Ryszard Piotrowski, Mieczysław Pogodziński i Jerzy Marciniak.

Wystąpienie prezesa Zarządu Głównego ZS Tadeusza Chwiedzia

Jednym z prelegentów był Włodzimierz Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Odznaczeni Jubileuszową Złotą Odznaką 70. Rocznicy Bitwy pod Lenino, wręczoną przez prezesa Stowarzyszenia Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego Żołnierzy płk. Sławomira Majszaka (czwarty z lewej)

W konferencji wzięli udział historycy, kombatanci, studenci, a także przedstawiciele ambasady Rosji w Polsce

Oprac.: Zarząd Główny ZS, fot. Alina Nowacka/UdsKiOR

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Komunikat” 2/116 lipiec 2013

„Komunikat” 2/116 lipiec 2013

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik