Jan Grodzicki

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 18 kwietnia 2011 roku zmarł

 

ś + p

mgr inż. Jan Grodzicki

prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków

 

 

Żołnierz Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej, uczestnik

Akcji „Burza”, więzień sowieckich łagrów w Norylsku w latach 1945–1956,

członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Związku Sybiraków

oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Armii Krajowej,

Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową

Sybiraka oraz licznymi odznaczeniami  kombatanckimi, resortowymi

i Ziemi Krakowskiej.

 

Kolejno wiceprezes i przez cztery kadencje prezes Krakowskiego Oddziału Związku był  serdecznie oddany sprawom sybirackim. Niestrudzony, niemal zawsze był do dyspozycji potrzebującym Sybirakom. Godnie, nie szczędząc sił, reprezentował nas i nasze sprawy zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i w krakowskim środowisku kombatanckim.

Będzie Go nam bardzo brakowało.

 

Msza święta i pogrzeb odbędą się 26 kwietnia o godzinie 13

na cmentarzu Rakowickim.

 

Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

 

 

Zarząd Krakowskiego Oddziału

Związku Sybiraków

 

Zarząd Główny Związku Sybiraków wyraża głęboki żal w imieniu całego Związku.