Za publikacją Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie podajemy:

Informacja o badaniu lekarskim w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – opinia badania lekarskiego jest bardzo pomocna przy badaniu przez lekarza orzecznika ZUS w sprawie ustalenia niezdolności do pracy w związku z deportacją do ZSRR w okresie 1940–1956.

W nawiązaniu do korespondencji listownej informujemy, iż wydanie rzeczonej opinii możliwe jest po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz psychologicznego. Badanie odbywa się w Pracowni Psychopatologii Społecznej CM UJ, ul. Kopernika 21 w Krakowie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, w godzinach od 8.30 do 14.00. Obejmuje rozmowę z lekarzem psychiatrą, psychologiem oraz lekarzem internistą. Wszystkie potrzebne do wydania opinii badania przeprowadzane są w czasie jednej wizyty.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prosimy o przygotowanie pisemnego życiorysu. Ponadto wymagane jest przedłożenie legitymacji kombatanckiej oraz dowodu osobistego.

Prosimy zatem, aby w dniu badania mieć przy sobie oryginał oraz kserokopię:

a)     dowodu osobistego,

b)     legitymacji kombatanckiej,

c)     życiorysu.

Ponadto pomocne będzie przedłożenie dokumentacji dotychczasowego leczenia.

W celu ustalenia terminu badania prosimy o kontakt telefoniczny:

lek. Michał Mielimąka

tel. 12 633 12 03 lub 695 198 913

Ewentualną korespondencję listowną proszę kierować na adres:

lek. Michał Mielimąka

Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

ul. Lenartowicza 14

31-139 Kraków

Z wyrazami szacunku

lek. Michał Mielimąka

Click to listen highlighted text!