Zebranie Delegatów Oddziału Olsztyn Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 17 maja 2011 r. odbyło się Zebranie Delegatów Oddziału Olsztyn Sprawozdawczo-Wyborcze w związku z końcem 4-letniej kadencji Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wszystkie organy otrzymały absolutorium. Skład osobowy nowo wybranych organów jest częściowo zmieniony względem ustępujących.

Prezesem Oddziału jednogłośnie ponownie wybrano Pana Eugeniusza Grabskiego.

Zarząd z zadowoleniem przyjmuje wiadomość o uzyskaniu absolutorium przez ustępujące organy, gratuluje równocześnie Wszystkim Wybranym do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2011–2015.

Więcej informacji podamy po otrzymaniu szczegółowych materiałów od Oddziału.

Oprac.: ZG