Zarząd Główny Związku Sybiraków uprzejmie informuje, że w dniach 2–4 czerwca br. w Nowym Sączu odbędzie się pierwszy krajowy Zjazd Szkół z całej Polski noszących imię Sybiraków.

Dla Związku Sybiraków jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, aby możliwie najszersze kręgi młodzieży polskiej poznawały historię przymusowych zesłań Polaków do Rosji, szczególnie w okresie II wojny światowej. Aktualnie już 35 szkół w Rzeczypospolitej nosi imię Sybiraków.

Bylibyśmy niezmiernie zainteresowani i zobowiązani możliwie najszerszą aktywnością mediów w przekazaniu informacji z tego przedsięwzięcia. Uroczystości odbędą się z udziałem przedstawicieli rządowych, samorządowych i naczelnych organów Związku Sybiraków.

Bliższe szczegóły – tel. 502 616 673, 604 706 067, 18 440 02 90.

Serdecznie zapraszamy

 

Stanisław Sikorski

Sekretarz Generalny Związku Sybiraków

 

Click to listen highlighted text!