Program pielgrzymki do Lichenia 17–18 czerwca 2015 r.

17 czerwca

– przyjazd w dowolnych godzinach i indywidualne nabożeństwo drogi krzyżowej w grupach

godz. 19.00 – msza święta w Bazylice w intencji chorych, seniorów i pielgrzymów

18 czerwca

godz. 11.00 – apel poległych i modlitwy przy mauzoleum pomniku Sybiraków, następnie procesyjne przejście do Bazyliki

godz. 12.00 – uroczysta msza święta w Bazylice