26 maja 2015 r. z okazji Dnia Matki w katedrze bydgoskiej odbyła się msza święta za nasze Matki Sybiraczki, w której uczestniczyli Sybiracy Oddziału ZS w Bydgoszczy i wierni z Bydgoszczy, jak również młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. płk w stanie spoczynku Tadeusz Łukaszewski. Listy czytała Ludmiła Borowczyk, modlitwę wiernych – Helena Bogusławska. Po mszy Sybiracy przeszli pod tablicę Matkom Polkom Bohaterkom Sybiru, gdzie złożono kwiaty i wysłuchano wiersza Mariana Jonkajtysa pt. „To o Was, Bezimienne”, który odczytała Helena Bogusławska.

 Pod tablicą Matkom Polkom Bohaterkom Sybiru

Kwiaty pod tablicą Matkom Polkom Bohaterkom Sybiru składa Janina Figas

Wiersz czyta Helena Bogusławska

Wiersz „To o Was, Bezimienne” czyta Helena Bogusławska

Oprac.: Mirosław Myśliński

Click to listen highlighted text!