2 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego i Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena w Bydgoszczy ze Zdzisławem Audyckim, autorem wspomnień z okresu przedwojennego na Wileńszczyźnie i wojennego z zesłaniem na Sybir oraz okresu służby w armii gen. Andersa i elitarnej jednostce wojskowej w Londynie. Wspomnienia zawarte zostały w trzech częściach pt. „Mój ród”, „Wojenne lata” i „W mundurze koloru khaki”.

Spotkanie uhonorowane było wprowadzeniem sztandaru Technikum Rolniczego im. Sybiraków, odśpiewaniem Hymnu Sybiraków oraz zapoznaniem z życiorysem autora wspomnień.

Zdzisław Audycki w skrócie omówił treść wspomnień i uroczyście przekazał trzytomowe dzieło dyrektorowi ZS CKR, a zarazem przewodniczącemu Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Andrzejowi Wiośnie. Na zakończenie spotkania zespół szkolny Ogrodnik Team odśpiewał pieśń „Bajkał”.

Po spotkaniu zaproszeni przez dyrektora szkoły: autor wspomnień Zdzisław Audycki, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy Mirosław Myśliński z małżonką, prezes Zarządu Koła ZS Wyżyny Jan Babiarz, prezes Zarządu Koła Szwederowo Tadeusz Paszko, prezes Zarządu Koła Błonie Helena Bogusławska, przedstawiciele Koła Bartodzieje Zofia Pałasz i Jan Sztejn, przedstawicielka Koła Śródmieście Danuta Różycka, wiceprzewodniczące Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Żaneta Pliszka z Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena i Monika Grabowska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Bogumił Śledź – nauczyciel Zespołu Szkół im. H.Ch. Andersena i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru spotkali się przy kawie i ciastach. Dzielono się wrażeniami po spotkaniu z autorem wspomnień i zapowiedziano następne spotkanie ze Zdzisławem Audyckim po wakacjach. Pobyt w szkole zakończył się zwiedzeniem Izby Pamięci.

Zdzisław Audycki

Autor wspomnień Zdzisław Audycki

Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena

Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena na spotkaniu z Sybirakiem

Dekoracja sali

Okolicznościowa dekoracji sali

Spotkanie przy kawie

Spotkanie przy kawie

Oprac.: Mirosław Myśliński

Click to listen highlighted text!