Odsłonięcie Tablicy ku Czci Matek Sybiraczek w Warszawie

W uzupełnieniu informacji z dnia 27 maja:

W dniu 26 maja 2011 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy ku Czci Matek Sybiraczek. Sponsorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tablica została umieszczona na skwerze Matki Sybiraczki, w pobliżu pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie od strony ul. Bonifraterskiej.
Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Państwowym. Uczestników przywitał i uroczystość otworzył prezes Zarządu Warszawskiego Związku Sybiraków pan Henryk Majewski. Historię Sybiraków z okresu II wojny światowej ze szczególnym znaczeniem roli matek na zesłaniu przedstawił w swojej wypowiedzi Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków pan Stanisław Sikorski. Następnie głos zabrali:
– pan Tomasz Waźbiński – zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, który odczytał posłanie od pana Marszałka Adama Struzika,
– pan Marcin Wojdat – dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który odczytał posłanie od pani Prezydent Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz,
– pan Ryszard Piotrowski – przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków, który przedstawił historię inicjatywy umieszczenia tablicy na skwerze Matki Sybiraczki oraz zwrócił się do młodzieży przybyłej na uroczystość o zachowanie w pamięci historii matek na zesłaniu i ich znaczenia w wychowaniu dzieci,
– pan Jan Chobian – współinicjator przygotowania i umieszczenia Tablicy na skwerze Matki Sybiraczki, który wymienił instytucje i osoby wyróżniające się aktywnością w pracach nad przygotowaniem Tablicy oraz przytoczył wspomnienia o swojej Matce,
– pan Mieczysław Koralewicz – prezes Koła Warszawa Wola-Bemowo uzasadnił wybór miejsca dla umieszczenia Tablicy oraz przypomniał warunki na zesłaniu, w jakich Matki wychowywały swoje dzieci, poświęcając zdrowie i nieraz życie dla zachowania polskości i nadziei na powrót do Ojczyzny,
– pan Maksymilian Biskupski – artysta rzeźbiarz, projektant, twórca i wykonawca Tablicy oraz pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, który przedstawił zaangażowanie osób i instytucji w realizację przedsięwzięcia i skierował słowa podziękowania za współudział.
Odsłonięcia Tablicy przy dźwiękach „Hasła Wojska Polskiego” dokonali:
– pan Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków,
– pan Marcin Wojdat – przedstawiciel Prezydent Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz,
– pani Mirosława Niekoraniec – Prezes Koła Związku Sybiraków Warszawa Żoliborz-Łomianki,
– pan Mieczysław Koralewicz – Prezes Koła Związku Sybiraków Warszawa Wola-Bemowo.
Poświęcenia Tablicy dokonali i modlitwę ekumeniczną odmówili:
– ks. kmdr Janusz Bąk – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego w Warszawie,
– ks. mjr Tadeusz Jelinek – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojska Polskiego,
– ks. kpt. Andrzej Jakimiuk – Ordynariat Prawosławny Wojska Polskiego.
Apel Poległych odczytał i ceremoniał wojskowy wraz z salwą honorową przeprowadził pan mjr Adam Kunicki.
Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów odbyło się przy dźwiękach muzyki wojskowej „Śpij Kolego”. Następnie odegrano Hymn Sybiraków.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków – pan Henryk Majewski, który podziękował wszystkim zebranym za przybycie na uroczystość oraz wszystkim biorącym udział w przedsięwzięciu związanym z przygotowaniem i wykonaniem Tablicy. Uroczystym odprowadzeniem Asysty Wojskowej oraz Pocztów Sztandarowych zakończono uroczystość.

Oprac.: Mieczysław Pogodziński, Oddział Warszawski ZS

Przemówienie Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz