„By czas nie zaćmił i niepamięć”

W 15. rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pomnika – obelisku w kolonii Zacisze koło Zabłudowa (powiat białostocki) w dniu 14 czerwca 2015 r. miała miejsce religijno-patriotyczna uroczystość. Współorganizatorami byli: burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie oraz Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku.

Obchody poświęcone bolesnej rocznicy deportowania mieszkańców kolonii Zacisze w lutym 1940 r. rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św.św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Wśród celebransów był kapelan białostockich Sybiraków ks. prałat Józef Wiśniewski. Wygłoszona homilia i wzruszające w swej treści modlitwy wiernych, które przywołały tragiczne wydarzenia z lat 40. XX w., a obejmujące osadników wojskowych z kolonii Zacisze i mieszkańców gminy Rafałówka, wprawiły obecnych w nastrój refleksji i zadumy.

Po mszy świętej przejechaliśmy do kolonii Zacisze, gdzie rozpoczęła się druga część spotkania.

Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek przywitał obecnych zgodnie z rangą i pełnioną funkcją. Wśród nich byli: prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, przedstawiciel wojewody podlaskiego dyrektor Andrzej Kozłowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie, zastępca prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Elżbieta Rogowska, władze samorządowe miasta Zabłudów, młodzież szkolna ze szkół w Zabłudowie, harcerze, poczty sztandarowe, mieszkańcy gminy Zabłudów. Szczególnie serdecznie burmistrz powitał Sybiraków.

Hymn Sybiraków w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce poprzedził modlitwę za zmarłych i żyjących Sybiraków. Ksiądz kapelan modlił się za tych, którzy bez krzyża i godnego miejsca pochówku pozostali na „nieludzkiej ziemi”, aby Pan przyjął ich do swego Królestwa, a żyjących, którzy dzięki Bożej Opatrzności powrócili do ojczyzny, obdarzył zdrowiem i ludzką życzliwością.

Następnie głos zabrał prezes Tadeusz Chwiedź. W szerokim aspekcie nakreślił przyczyny i skutki wydarzeń z 17 września 1939 r. – zdradzieckiego napadu naszego wschodniego sąsiada – mimo paktu o nieagresji – na zaatakowaną już wcześniej przez Rzeszę Niemiecką Polskę. Był to IV rozbiór Polski.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce dostarczył wielu niezapomnianych przeżyć i przekonanie, że uczniowie tejże szkoły będą godnie i z szacunkiem utrwalać pamięć o naszych zesłańczych losach i losach poprzednich pokoleń cierpiących za ojczyznę.

Ceremoniał składania kwiatów i zapalenie zniczy zakończyły tę ważną dla nas wszystkich uroczystość.

Prowadząca program sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości, szczególnie władzom miasta za duży wysiłek organizacyjny, a pozostałym za udział w tym patriotycznym wydarzeniu i zaprosiła na tradycyjną grochówkę.

Obecność wielu pocztów sztandarowych szkolnych, kombatanckich, pomnik udekorowany flagami biało-czerwonymi, palące się znicze, wspaniałe wieńce i wiązanki kwiatów potwierdziły przesłanie Sybiraków, że pamięć o tych, co pozostali na zawsze w wiecznej zmarzlinie Sybiru, pozostanie w naszej wiernej pamięci.

Oprac.: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku