Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze na lutowym posiedzeniu w 2013 r. podjął decyzję o opracowaniu i wydaniu albumu wzniesionych na terenie działania Oddziału znaków pamięci. Uznano, że jest to ostatni dzwonek, aby zinwentaryzować znaki pamięci, opisać ich parametry, historię powstawania, odsłonięcia i poświęcenia oraz uwidocznić ludzi zaangażowanych w ich realizację.

Opracowaniem albumu zajęły się społecznie: honorowa sybiraczka Regina Karczewska z Lubania i sybiraczka Leokadia Halicka z Jeleniej Góry. Przyjęto zasadę, że każde Koło terenowe opracuje swoją odrębną część. Praca nad albumem trwała ponad rok i nie była łatwa. Wymagała wykonania zdjęć oraz dotarcia do dokumentów i ludzi zaangażowanych w ich realizację. Do pracy włączył się Zarząd Oddziału, prezesi Kół terenowych i członkowie Zarządów. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwanie środków finansowych na wydanie albumu. Pozyskano pomoc finansową od prezydenta miasta Jeleniej Góry, a starości powiatów, prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin zadeklarowali kupno albumu na potrzeby edukacyjne do bibliotek i szkół.

Album został wydany w 2014 r. na papierze kredowym w nakładzie 750 sztuk i liczy 160 stron. Zawiera zdjęcia znaków pamięci, opis miejsca ich wzniesienia, historię powstania oraz opis uroczystości odsłonięcia i poświęcenia. Przede wszystkim upamiętnia osoby zaangażowane w ich wznoszenie, pomoc samorządów i społeczności lokalnej. W okresie 25 lat działalności 17 Kół zrzeszonych w Oddziale Jeleniogórskim wzniosło 65 znaków pamięci. Są to: sztandary, pomniki, obeliski, symboliczne mogiły, tablice epitafijne, wota dziękczynne, witraże, ołtarze kapliczne, izby pamięci, nazwy ulic, alei i kwater; pięć szkół przyjęło imię „Sybiraków” – ich historia także została opisana.

Album zaczyna się wymownym mottem Wisławy Szymborskiej „Umarłym wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. Publikacja została bardzo dobrze oceniona przez Sybiraków i samorządy lokalne.

Mamy nadzieję, że poprzez takie publikacje następne pokolenia będą godnie opiekować się symbolami martyrologii naszego narodu, szczególnie wtedy, gdy nas już nie będzie. Tego domaga się historia, tego domaga się ciągłość naszych dziejów i dobro naszej ojczyzny.

Album można nabyć w Oddziale Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.

Okladka

Oprac.: Regina Karczewska

Click to listen highlighted text!