Spotkanie z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 28th, 2015

Poprzednio informowaliśmy o tym, że w miesiącu lipcu 2015 r. dostarczyliśmy komplet opinii i opracowań wybitnych specjalistów w sprawach naszych starań dotyczących spraw inwalidztwa wojennego dla kombatantów – Sybiraków. Materiały te trafiły do: prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Na parę dni przed terminem spotkania z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, które odbyło się w dniu 28 października 2015 r., został wysłany e-mail podający skład naszej delegacji oraz tematykę. Ze względu na chorobę prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia w rozmowach z naszej strony wzięli udział: I wiceprezes Zarządu Głównego Grzegorz Lipowski, sekretarz generalny Kordian Borejko i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Wacław Mandryk. W spotkaniu ze strony Ministerstwa oprócz ministra uczestniczył wiceminister Marek Bucior oraz szef Gabinetu Politycznego dyrektor Michał Dziubak.

Podczas spotkania przedstawiliśmy nasze argumenty co do rażących rozbieżności w orzekaniu, jakie mają miejsce w Oddziale ZUS w Zielonej Górze, w porównaniu z pozostałą częścią kraju, jak również nowe opinie prawne, m.in. kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Inetty Jędrasik-Jankowskiej, która potwierdza wcześniejsze opinie lekarzy specjalistów co do niemożności orzeczenia po upływie tylu lat od deportacji, na ile ten fakt ma wpływ na obecny stan zdrowia. Wniosek końcowy sprowadza się do tego, że dla prawidłowej praktyki wystarczyłoby wydanie dla lekarzy orzeczników ZUS odpowiednich wytycznych uwzględniających konstrukcję prawną pojęcia „inwalidztwo wojenne”, podobnie jak to ma miejsce z „chorobą zawodową”.

Ze strony Ministerstwa usłyszeliśmy wyjaśnienie, że Ministerstwo nie jest w stanie w tym czasie, jaki pozostał do końca kadencji, zachowując przewidzianą procedurę, zebrać potrzebnych opinii oraz przeprowadzić obowiązujących konsultacji.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że znając dobrze ten temat, przy przekazaniu resortu nowemu ministrowi podkreśli, że jest to bardzo ważny problem. Oświadczył też, że w nowym parlamencie będzie wspierał nasze starania i zaproponował utrzymywanie kontaktów.

My ze swej strony przygotowujemy nowe uzasadnienie do naszych projektów ustaw i będziemy starać się, aby ponownie trafiły do Sejmu jako projekty poselskie.

O wszystkich podejmowanych działaniach w tym zakresie będziemy informowali w dotychczasowej formie.

Oprac.: Grzegorz Lipowski, wiceprezes Zarządu Głównego

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Roman Bar

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9 października 2015 r. zmarł śp. Roman Bar W czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany w...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik