Nadanie imienia Zesłańców Sybiru XXVII Liceum Ogólnokształcącemu w Lublinie

Dnia 15 września 2016 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Zesłańców Sybiru XXVII Liceum Ogólnokształcącemu w Lublinie.

O godz. 9.30 w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika odprawiona została uroczysta msza święta w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, koncelebrowana przez ks. bp. Józefa Wróbla, prorektora KUL ks. prof. Andrzeja Kicińskiego i proboszcza parafii ks. Jacka Wargockiego. Homilię wygłosił ks. bp Józef Wróbel, w procesji darów ołtarza szli uczniowie i ich rodzice. Modlitwę wiernych czytała nauczycielka Izabela Łukasik. Sztandar szkoły poświęcił ks. bp Józef Wróbel. Podczas mszy świętej poczet sztandarowy stanowili rodzice uczniów: Danuta Kokowicz i Katarzyna Michalczuk oraz jako chorąży pocztu Mariusz Rodak.

Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, księży celebransów i wszystkich uczestników uroczystości do budynku szkoły, pod tablicę pamiątkową. Poczet sztandarowy przy tablicy pamiątkowej w szkole stanowili Danuta Kokowicz i Katarzyna Michalczuk oraz chorąży pocztu Stanisław Tanikowski – przewodniczący Rady Rodziców. Tablicę pamiątkową odsłonili: Piotr Kowalczyk – przewodniczący Rady Miasta, Magdalena Sawka – reprezentująca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Kordian Borejko – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Urszula Łapińska-Łubniewska – dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego. Tablicę poświęcił ks. bp Józef Wróbel. Kwiaty przy tablicy Zesłańców Sybiru złożył prezes lubelskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Janusz Pawłowski z delegacją Oddziału, następnie kwiaty składały delegacje gości i uczniów. Tablicę imienia Zesłańców Sybiru dla XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Kazimierz Stasz. W holu szkoły jest już tablica pamiątkowa Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej, wieźniarki hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, pod którą prezes Janusz Pawłowski z delegacją Oddziału również złożył kwiaty.

Dalsze uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonała młodzież XXVII Liceum Ogólnokształcącego. W części artystycznej młodzież przedstawiła we wzruszającym programie słowno-muzycznym walkę Polaków wywiezionych na Sybir o naszą tożsamość, o nasz rodzinny dom.

Dyrektor szkoły Urszula Łapińska-Łubniewska w imieniu całej społeczności szkoły serdecznie witała przybyłych na uroczystość: prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejkę, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie Janusza Pawłowskiego, Krystynę Świrniak-Mateuszuk – inicjatorkę nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru, Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Sybiraków województwa lubelskiego: Marię Sawkę z Oddziału w Chełmie, Barbarę Szleszyńską-Malec z Oddziału w Zamościu, Henryka Skirgajłę z Oddziału w Puławach, posłów na Sejm RP Gabrielę Masłowską i Lecha Sprawkę, lubelskiego kuratora oświaty Teresę Misiuk, przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kowalczyka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Ewę Dumkiewicz-Sprawkę – w imieniu prezydenta Lublina, Zdzisława Niedbałę z Kancelarii Prezydenta Miasta, Tomasza Pituchę reprezentującego senator Annę Marię Anders, Radosława Skrzetuskiego w imieniu senatora Andrzeja Stanisławka, Magdalenę Sawkę reprezentującą szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Marka Sikorę – zastępcę dyrektora Departamentu ds. Edukacji reprezentującego marszałka województwa lubelskiego, Mariusza Banacha – przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta, radnych Rady Miasta: Annę Ryfko, Dariusza Jeziora, Zbigniewa Ławniczaka, Marcina Nowaka, Marka Wójtowicza, Stanisława Brzozowskiego, Piotra Popiela, Celinę Stasiak – radną Sejmiku Wojewódzkiego oraz prezesa Zarządu Oddziału ZNP, Jacka Weltera – dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz naczelnika biura Agnieszkę Jaczyńską, ks. prof. Andrzeja Kicińskiego – prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. dr. Janusza Kanię – kapelana Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie, ks. Jacka Wargockiego – proboszcza parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika, Jolantę Warchoł-Tkaczyk – naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji, ppłk. Sławomira Kozaka reprezentującego szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, podinsp. Adama Grudnia – zastępcę komendanta VII Komisariatu Policji oraz dzielnicowego aspiranta sztabowego Sławomira Domańskiego, mjr. Andrzeja Stachyrę – szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień, por. Romana Kopera reprezentującego dowódcę Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

Kolejne serdeczne powitania dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska skierowała do przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji kombatanckich: Danuty Melon – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Antoniego Holca – prezesa Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, Ryszarda Dziadosza – członka Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków, Doroty Cieślik – dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie, przedstawiciela Fundacji Niepodległości Jana Fedirko, zastępcy przewodniczącej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Iwony Kreglickiej, Urszuli Zięby reprezentującej Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”, Piotra Morelowskiego – redaktora naczelnego gazety „Nowy Tydzień”, redaktora Leszka Gzelli – przedstawiciela Związku Literatów Polskich, członków Rady Osiedla, Rady Dzielnicy, Rady Rodziców, dyrektorów lubelskich szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli sponsorów, lubelskich mediów, wszystkich gości, grona nauczycielskiego i uczniów.

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowalczyk odczytał uchwałę w sprawie nadania XXVII Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru. Podczas ceremonii ślubowania uczniów i przekazania sztandaru na ręce dyrektor Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej w imieniu Rady Rodziców jej przewodniczący Stanisław Tanikowski powiedział m.in.: „Niech sztandar ten zawsze przypomina o wartościach reprezentowanych przez szkołę, która obiera na swojego patrona Zesłańców Sybiru, którzy stanowią dla młodzieży wzór niezłomnej postawy, gorącego patriotyzmu i wzajemnej solidarności”.

Hymnu Sybiraków wysłuchaliśmy w wykonaniu uczniów XXVII LO. Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska zaprosiła do wbicia tradycyjnego gwoździa w drzewce sztandaru: prezesa ZG ZS Kordiana Borejkę, prezesa Lubelskiego Zarządu Oddziału ZS Janusza Pawłowskiego oraz członka Zarządu Oddziału Krystynę Świrniak-Mateuszuk, władze miasta, oświaty, duchowieństwa.

Przemówił prezes Zarządu Oddziału Janusz Pawłowski. Następnie głos zabrali Magdalena Sawka w imieniu szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, dyrektor Ewa Dumkiewicz-Sprawka w imieniu prezydenta miasta, parlamentarzyści Gabriela Masłowska i Lech Sprawka, reprezentujący senator Annę Marię Anders Tomasz Pitucha, kurator oświaty Teresa Misiuk oraz przewodnicząca Rady Dzielnicy Elżbieta Szabała.

My, Sybiracy, dziękujemy dyrektor Ewie Dumkiewicz-Sprawce za patronat i przychylność. Dyrektor Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej dziękujemy za wszystkie działania, których ukoronowaniem jest nadanie XXVII LO imienia Zesłańców Sybiru. Dziękujemy gronu pedagogicznemu, młodzieży, pracownikom szkoły, Radzie Rodziców za wkład pracy w przygotowanie uroczystości.

Msza święta w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Lublinie

Msza święta w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Lublinie

Poświęcenie sztandaru XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Poświęcenie sztandaru XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie przez ks. bp. Józefa Wróbla

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Zesłańców Sybiru

Tablica upamiętniająca Zesłańców Sybiru

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Lublinie Janusz Pawłowski i Krystyna Świrniak-Mateuszuk składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą Zesłańców Sybiru

Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska

Przemówienie dyrektor Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej

Przekazanie sztandaru

Przekazanie sztandaru dyrektor liceum Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej przez Radę Rodziców

Ślubowanie młodzieży

Uroczyste ślubowanie młodzieży na sztandar

Przybicie honorowych gwoździ w drzewce sztandaruDyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina Ewa Dumkiewicz-Sprawka przybija honorowy gwóźdź w drzewce sztandaru

prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie Janusz Pawłowski

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Lublinie Janusz Pawłowski

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Oprac.: Krystyna Świrniak-Mateuszuk