Dzień Sybiraka w Rzeszowie

W dniu 16 września 2016 r. w Oddziale Związku Sybiraków w Rzeszowie odbyło się coroczne spotkanie członków Związku i zaproszonych gości z okazji Dnia Sybiraka. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta i województwa: wicewojewoda Witold Lechowski, przedstawicielka prezydenta miasta Aneta Radaczyńska – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta, przedstawiciel marszałka Waldemar Szumny, starosta rzeszowski Józef Jodłowski, wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, przedstawiciel Wojska Polskiego płk Józef Mroczka oraz członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Marian Boczar.

Przemówienie okolicznościowe wygłosiła prezes Zarządu Oddziału ZS w Rzeszowie Danuta Zbyszyńska. Głównym jego przesłaniem było omówienie heroicznej postawy Sybiraków na zesłaniu, mimo represji stosowanych za każdy akcent oddania ojczyźnie. W przemówieniu prezes zawarła również odniesienie do wyrażania patriotyzmu w obecnej Polsce w porównaniu z tym, jak w swoim niewolniczym okresie życia na zesłaniu czynili to zesłańcy.

Na zakończenie Marian Boczar przekazał informację o przyznaniu przez Konwent sześciu osobom Złotych Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaki zostaną wręczone na oddzielnym spotkaniu na początku listopada br.

Spotkanie z okazji Dnia Sybiraka w Rzeszowie

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sybiraka w Rzeszowie

Oprac.: Danuta Zbyszyńska, prezes Zarządu Oddziału ZS w Rzeszowie