Wizyta w Kazachstanie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 7th, 2016

Wyjazd do Kazachstanu odbył się w dniach 3–7 listopada 2016 r. Do Kazachstanu przybyliśmy na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Ałmatach. Celem wizyty były obchody 80-lecia masowych deportacji Polaków do Kazachstanu. Delegacja nasza składała się z sześciu osób: posłanki na Sejm RP, wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą Małgorzaty Gosiewskiej, doradcy szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdaleny Merty, Jana Sroki – radcy prawnego w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Sybiraków: prezesa Zarządu Głównego ZS Kordiana Borejki, sekretarza generalnego Eugeniusza Kuszki i przewodniczącej Komisji Współpracy z Zagranicą Danuty Sedlak.

Pierwszego dnia przybyłych gości i licznie reprezentowaną miejscową Polonię powitał Oleg Czerwiński – prezes Centrum Kultury Polskiej „Więź”. Sala teatru Żas Sahna była wypełniona po brzegi. Po wysłuchaniu hymnu polskiego i kazachskiego głos zabrał konsul generalny RP w Kazachstanie, ambasador tytularny Andrzej Papierz. Opowiadał o swojej pracy, o uczestnictwie w beatyfikacji apostoła Kazachstanu – ks. Władysława Bukowińskiego, która odbyła się we wrześniu w pięknej katedrze w Karagandzie. W ciągu lat swojej pracy spędzonych w Ałmatach spotkał wielu wspaniałych ludzi. Poznał Polaków przesiedlonych z Ukrainy w latach 1930–1936. Przymusowo wyrwani ze swej ojcowizny, bez możliwości powrotu do ojczyzny, polscy zesłańcy mieli zapomnieć, kim byli ich rodzice i dziadkowie. Zabierano im książeczki do nabożeństwa, różańce, obrazki z wizerunkami świętych. Lecz oni nie zapomnieli, modlą się po polsku, a ci którzy chcą, mają możliwość przyjazdu do Polski.

Po odczytaniu posłania p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka nastąpiło wręczenie medali Pro Patria 10 zasłużonym działaczom polonijnym. Dekoracji dokonał przedstawiciel UdsKiOR Jan Sroka w asyście Magdaleny Merty.

Znaczącym punktem programu było wystąpienie prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki. Przedstawił historię zesłań w czasie II wojny światowej, mówił o swoim ponadsześcioletnim pobycie w Kazachstanie, o tym, jak wiele zesłańcy zawdzięczają miejscowej ludności, która dzieliła się wszystkim, co miała, i uczyła, jak przetrwać. W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków podziękował za kultywowanie wiedzy o zesłańcach i opiekę nad polskimi mogiłami.

Po tym wystąpieniu prezes Kordian Borejko w asyście sekretarza generalnego Eugeniusza Kuszki i Danuty Sedlak dokonał odznaczenia 25 osób Odznaką Honorową Sybiraka.

Część oficjalną uroczystości zakończyła emisja dokumentalnego filmu pt. „Bracia” w reżyserii Wojciecha Staronia o wzruszających losach polskich tułaczy – braci Alfonsa i Mieczysława Kułakowskich.

Podczas przyjęcia w restauracji teatru ambasador RP Andrzej Papierz wręczył uczestnikom delegacji pamiątkowe medale rocznicowe.

Kolejny dzień spędziliśmy na terenie Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu im. Al-Farabi. Wysłuchaliśmy wystąpień pracowników naukowych. Uczestniczka naukowej konferencji polsko-kazachskiej, która odbyła się w Krakowie (6–7 czerwca 2016 r.) „Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w okresie II wojny światowej”, mówiła o owocnej współpracy z Instytutem Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie, a także zwróciła uwagę na wymianę doświadczeń między uczelniami Polski i Kazachstanu i kontynuowanie prac badawczych historyków, dotyczących archiwów i dokumentów NKWD.

Msza święta w rzymskokatolickiej katedrze pw. Świętej Trójcy, a później uroczysty koncert rocznicowy w sali kameralnej Kazachskiej Filharmonii Narodowej im. Żambyła zakończyły kolejny pracowity dzień.

Program trzeciego dnia był bardzo urozmaicony i wszędzie witano nas z dużą serdecznością. Zwłaszcza ostatnie spotkania pozostaną na długo w pamięci. Seniorki, które pamiętają czasy przesiedleń: panie Kazimiera Bartyszewska oraz Galina i Sabina Nowakowskie, zostały odznaczone przez prezesa Kordiana Borejkę Odznaką Honorową Sybiraka. Wspominały odległe sprzed 80 lat wywózki. Ludzie nie wiedzieli, dokąd ich wywożą, nie mieli prawa do powrotu, nie mogli mówić po polsku, a ukrywane książeczki do nabożeństwa stanowiły elementarz do nauki mowy przodków.

Na posiłek przygotowany przez miejscowe gospodynie zaproszono nas do szkoły języka polskiego. Młodziutka nauczycielka opowiadała z zapałem o uczniach, którzy chętnie uczą się polskich piosenek, poprzez które przyswajają sobie polski język. Uwagę moją zwróciła pięknie wykonana gazetka ścienna z dużymi kolorowymi zdjęciami wielkich Polaków.

Nasza delegacja zwiedziła również dom dziecka w Kapszagaju, prowadzony przez ks. Artura Zarasia, ks. Szymona Grzywińskiego, trzy siostry zakonne i dwie wolontariuszki z Polski. Dom ten jest schronieniem, wybawieniem i ratunkiem dla dzieci w wieku 5–12 lat. Przeżyły one wiele dramatów, bywały porzucane, bite, a tutaj odzyskały poczucie bezpieczeństwa. Opiekunowie całkowicie oddani są pracy z dziećmi, uczą się z nimi, odrabiają lekcje, bawią się i modlą. Dzieci otrzymują regularne posiłki i widać, że są szczęśliwe – ufne, uśmiechnięte i wesołe.

W ostatnim dniu zorganizowano nam wycieczkę w góry Tien-szan na ośnieżony łańcuch górski, na tle którego wyrosły Ałmaty. Na jeden ze szczytów o wysokości powyżej 3500 m wjechaliśmy wyciągiem gondolowym. Kilku narciarzy otworzyło sezon narciarski, a ogromne lodowisko zwabiło wielu łyżwiarzy. Urokliwe krajobrazy utrwaliliśmy na fotografiach.

Nasz pobyt był bardzo starannie przygotowany. Od wylądowania o północy w Ałmatach odczuwaliśmy troskliwą opiekę organizatorów. W komfortowym hotelu Royal Tulip przywitał nas konsul Radosław Gruk i wręczył wydrukowany program. Wszystkie spotkania odbywały się zgodnie z planem, a towarzystwo ambasadora, konsula i przemiłej tłumaczki Anny Opalińskiej stanowiło bogate źródło wiedzy o życiu potomków przesiedleńców i zapewniało należytą wymianę informacji.

Przy pożegnaniu prezes Kordian Borejko i inni uczestnicy delegacji nie szczędzili słów uznania za serdeczną gościnę, przekazaliśmy podziękowania i wyraziliśmy wdzięczność za pielęgnowanie pamięci o naszych rodakach.

Na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al-Farabi

Spotkanie z naukowcami na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al-Farabi

Radosław Gruk, Kordian Borejko, Magdalena Merta, Andrzej Papierz

Od lewej: konsul Radosław Gruk, prezes ZG ZS Kordian Borejko, Magdalena Merta (UdsKiOR) i ambasador Andrzej Papierz

W Kazachskiej Filharmonii Narodowej im. Żambyła

Zdjęcie pamiątkowe wykonawców i gości koncertu w Kazachskiej Filharmonii Narodowej im. Żambyła

Odznaczenie Odznaką Honorową Sybiraka

Odznaką Honorową Sybiraka prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków wyróżnił m.in. Polki wywiezione 80 lat temu do Kazachstanu

Wizyta w domu dziecka w Kapszagaju

Wizyta w domu dziecka w Kapszagaju

Oprac.: Danuta Sedlak, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą, zdjęcia Justyna Całczyńska, Janusz Krzyżanowski

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mjr Jan Henryk Janczak

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2016 r. w wieku 100 lat zmarł wielce zasłużony Sybirak śp....

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik