Odznaka Honorowa Sybiraka

Odznaka

Nadawana przez Zarząd Główny Związku:
– Sybirakom służącym społecznie Społeczności Sybirackiej
– Sympatykom Związku Sybiraków, którzy swą działalnością na rzecz Związku realizowali cele statutowe Związku Sybiraków

Wniosek OHS

Formularz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

RODO Związek Sybiraków

Dodaj komentarz