Dnia 10 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Podczas zebrania prezes Robert Sobol przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres ostatnich czterech lat. Omówiono także wykonanie wniosków przyjętych do realizacji na poprzednim zebraniu. Wnioski zostały zrealizowane w całości lub częściowo. Zdecydowano o kontynuowaniu wniosku dotyczącego dokumentowania grobów Sybiraków na sądeckich cmentarzach (fotografia i opis). Podjęto także wniosek dotyczący organizacji pomocy najstarszym Sybirakom, a także opieki nad grobami Sybiraków.

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory, w wyniku których wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

prezes – Antonina Dzikowska
wiceprezes – Kazimierz Korczyński
sekretarz – Maria Sowa
skarbnik – Maksymilian Wilk
członek – Renata Skowron

Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca – Halina Olszak
członkowie – Barbara Fyda, Anna Gał

Skrót sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu za lata 2013–2016

Jako stowarzyszenie, które zostało powołane w celu kultywowania pamięci o zesłańcach Sybiru, przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu, wspierania działalności Związku Sybiraków i podejmowania działań mających na celu zachowanie żywej pamięci o Golgocie Wschodu, realizowaliśmy zadania wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz Oddziałem Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Każdego roku:

– odbywały się spotkania opłatkowe członków Stowarzyszenia i Sybiraków, połączone z zebraniem sprawozdawczym,

– z okazji rocznicy wywózki Polaków na „nieludzką ziemię” składaliśmy wiązanki kwiatów na grobie Sybiraków i pod obeliskiem Pamięci Sybiraków. W 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Związku Sybiraków,

– odbywał się Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej – członkowie Stowarzyszenia, wspólnie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, organizowali konkurs i zasiadali w jury konkursowym razem z Sybirakami,

– uczestniczyliśmy w Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków,

– odbywał się Konkurs Wiedzy o Patronie w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków – członkowie Stowarzyszenia zasiadali w jury konkursowym,

– braliśmy udział, wraz z przedstawicielami szkoły oraz prezesem Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu Kazimierzem Korczyńskim, w Ogólnopolskich Zjazdach Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru,

– zorganizowaliśmy w 2014 r. Ogólnopolski Konkurs „Miejsca zsyłek wczoraj i dziś”,

– wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i Sybirakami braliśmy udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku,

– 17 września uczestniczyliśmy w uroczystościach Dnia Sybiraka,

– w listopadzie 2015 r. braliśmy udział w uroczystościach nadania imienia Zesłańców Sybiru mostowi na rzece Ropa, w Gorlicach.

Członkowie Stowarzyszenia brali również udział w spotkaniach w Związku Sybiraków, planując kolejne zadania, w szczególności dotyczące współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków.

Rozpoczęto ewidencjonowanie grobów Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, sprawowana była opieka nad Grobem Sybiraków na cmentarzu komunalnym i obeliskiem Pamięci Sybiraków, uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach patriotycznych.

Stowarzyszenie liczy w chwili obecnej 48 członków.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Prezes Stowarzyszenia Robert Sobol przedstawia sprawozdanie z działalności organizacji

Głosowanie

Głosowanie

Oprac.: Renata Skowron

Click to listen highlighted text!