Wieczór wigilijny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

W 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 14 grudnia uczestniczyliśmy w niezwykle wzruszającej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku. Był to niezapomniany wieczór wigilijny.

W odświętnie udekorowanej sali świetlicowej zgromadzili się nauczyciele i Sybiracy na czele z prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeuszem Chwiedziem. Przybyłych gości gorąco powitali dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz i wicedyrektor Jolanta Kuźmicka.

Doniosłym punktem uroczystości były dekoracja Odznaką Honorową Sybiraka zasłużonych dla Związku pracowników tejże szkoły przez prezesa Tadeusza Chwiedzia oraz wręczenie podziękowań osobom, które brały czynny udział przy obsłudze grup zagranicznych w czasie XVI Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

Ks. Tomasz Kozłowski (katecheta tej szkoły) odczytał Ewangelię według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, a potem wspólnie odmówiliśmy krótką modlitwę i podzieliliśmy się opłatkiem.

Prezes Tadeusz Chwiedź przypomniał wigilie Bożego Narodzenia na zesłaniu, ale jakże one były inne niż obecne. Bardzo skromne i smutne.

Potem z przyjemnością obejrzeliśmy jasełka pt. „Wieczór wigilijny” w wykonaniu uczniów klasy I b, a przygotowane przez nauczycielki: Małgorzatę Maciejewską, Barbarę Karabowicz oraz wicedyrektor Jolantę Kuźmicką. Podziwialiśmy pomysłowe stroje i wspaniałą grę małych aktorów. Pięknie wyglądający aniołowie, pastuszkowie i trzej królowie z darami oraz Dzieciątko Boże w żłóbku, a obok niego wzruszający Maryja i św. Józef.

Wystrój sali, płonące świece, lśniące ozdoby choinkowe i kolędy śpiewane przez maluchów wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Występy artystów nagrodziliśmy gromkimi brawami, a prezes Zarządu Koła nr 9 Związku Sybiraków Michał Siewruk obdarował uczniów paczkami ze słodyczami.

Dalszą część wieczoru spędziliśmy przy wigilijnym stole, przy ciasteczkach i herbatce.

Było to bardzo miłe spotkanie Sybiraków ze społecznością szkolną.

Oprac.: Heronima Dzierma