Wiadomości z Oddziału ZS we Wrocławiu

11 listopada 2016 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu wzięli udział w spotkaniu, które dla organizacji kombatanckich organizuje corocznie prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W spotkaniu uczestniczył również wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski.

Udział wzięli przedstawiciele: Światowego Związku Żołnierzy AK, Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz Związku Sybiraków. Zarząd Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków reprezentowali: prezes Eugeniusz Kuszka, wiceprezesi Marian Gajda i Włodzimierz Kowalczyk, skarbnik Felicja Anna Kuczewska, sekretarz Ryszard Jarosz oraz Krystyna Jaśniewicz i Danuta Starostka-Zarzycka.

Po spotkaniu uczestnicy udali się do kościoła garnizonowego Bazyliki Mniejszej na mszę świętą, którą celebrował metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu odbyło się spotkanie wigilijne. Po przywitaniu przybyłych uczestników spotkania przez prezesa Zarządu Oddziału Eugeniusza Kuszkę, odmówieniu modlitwy i poświęceniu potraw przez kapelana wrocławskich Sybiraków ks. prałata dr. Franciszka Głoda, złożeniu życzeń przez abp. Józefa Kupnego, prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz wicewojewodę Kamila Krzysztofa Zielińskiego nastąpił czas dzielenia się opłatkiem. Smaczne i zróżnicowane potrawy przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu.

15 grudnia 2016 r. w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza odbyło się świąteczne spotkanie wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych na zaproszenie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Prezydent Wrocławia przywitał przybyłych kombatantów i złożył życzenia, a abp Józef Kupny odmówił modlitwę i pobłogosławił potrawy.

Spotkanie z kombatantami z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Spotkanie 11 listopada

Spotkanie prezydenta Rafała Dutkiewicza z kombatantami z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Spotkanie wigilijne członków Oddziału ZS we Wrocławiu

Spotkanie wigilijne członków Oddziału ZS we Wrocławiu. Od lewej: prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka, abp Józef Kupny, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, kapelan wrocławskich Sybiraków ks. prałat dr Franciszek Głód

Spotkanie wigilijne

Od prawej: wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński, proboszcz kościoła garnizonowego ks. prałat płk Janusz Rudzik. Pierwszy z lewej mjr Wojciech Czerechowski – zastępca szefa Sekcji Wychowania WSOWL

Spotkanie w Ratuszu

Świąteczne spotkanie w Ratuszu

Prezydent Rafał Dutkiewicz i abp Józef Kupny

Od prawej prezydent Rafał Dutkiewicz i abp Józef Kupny

Członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków

Członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków przy stole. Od lewej: zastępca sekretarza Lucyna Zgłobicka-Węcławska, skarbnik Felicja Anna Kuczewska, wiceprezes Roman Janik, wiceprezes Marian Gajda, sekretarz Ryszard Janosz. Puste krzesło to miejsce wiceprezesa Włodzimierza Kowalczyka, który wykonuje zdjęcie

Oprac.: Włodzimierz Kowalczyk, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu