Spotkanie opłatkowe połączonych Kół sybirackich

Od wielu lat grudzień jest miesiącem spotkań opłatkowych. W tym roku, tak jak w minionym, odbyło się spotkanie opłatkowe połączonych Kół Związku Sybiraków z poznańskich dzielnic Grunwaldu i Jeżyc.

14 grudnia 2016 r. od godzin rannych trwały ostatnie przygotowania do oczekującego nas spotkania, nad czym czuwali prezesi Zarządów Kół Marian Macutkiewicz i Zdzisław Tomasik. Już od godziny 11.30 zaczęli przybywać do pięknego lokalu restauracji Savoy na poznańskich Ogrodach pierwsi Sybiracy, a wśród nich panie Bronisława Halik oraz Maria Paskorska, które zabezpieczały „materialny” przebieg uroczystości.

Punktualnie o godz. 12 wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, a jednocześnie prezes jeżyckiego Zarządu Koła Zdzisław Tomasik poprosił zebranych o powstanie i o odśpiewanie hymnu zesłańców Sybiru. Z 40 gardeł popłynęły dostojne słowa pięknego hymnu autorstwa Mariana Jonkajtysa. Każdy uczestnik spotkania otrzymał gotowy tekst hymnu i piosenki o Matce Sybiraczce. Następnie prezes przestawił zaproszonych gości: proboszcza parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza ks. Tomasza Morasza. Jest on duchowym opiekunem Koła Sybiraków z dzielnicy jeżyckiej. Sybiracy gościnnie korzystają każdego miesiąca z sali katechetycznej. Poza tym zaproszenie przyjął przewodniczący Rodziny Policyjnej 1939 Andrzej Borowski. W zebraniu uczestniczył honorowy już prezes Ziemomysł Anger.

Proboszcz, po odprawieniu krótkiej modlitwy, podziękował za zaproszenie, życząc zebranym Sybiraczkom i Sybirakom spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku w zdrowiu i pogodzie ducha.

W następnym punkcie spotkania zabrał głos Marian Macutkiewicz. Prezes zrelacjonował swój coroczny pobyt na Litwie z darami dla młodzieży polskiej szkoły. Polska młodzież otrzymała słodycze z darów Sybiraków. Czynimy takie zbiórki corocznie. 3 stycznia 2017 r. odbędzie się w salach Zamku Poznańskiego „Opłatek Wileński”, organizowany przez Towarzystwo Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zarząd koła tego Towarzystwa pragnie w uroczysty sposób podziękować wszystkim darczyńcom dla dzieci polskich na Wileńszczyźnie.

Po tym wystąpieniu nastąpiła najważniejsza część uroczystości. W pogodnej atmosferze dzielono się opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim zdrowia, którego nam coraz bardziej brakuje. Składający sobie życzenia często wspominali tych, którzy odeszli już do Pana, a zwłaszcza śp. Jurka Ziółkowskiego.

Piękną i poruszającą piosenkę o Matce Sybiraczce wykonała jedna z bardziej zaawansowanych wiekowo jeszcze żyjących nielicznych matek Zofia Frosik-Lubka, nagrodzona hucznymi brawami. Większość naszych mam z wyżyn niebiańskich patrzy na nas jeszcze żyjących i cieszy się naszym zdrowiem bądź smuci, widząc nasze zmagania z chorobami. My natomiast mamy w swych sercach pamięć o ich poświęcaniu dla nas na niezmiernie „nieludzkiej ziemi”. To one, matki Polki, oddawały swoje nikłe racje żywnościowe nam, ratując tym samym nasze życie. Ich racje głodowe ratowały nasze. One też uczyły nas pacierza, słów hymnu polskiego i „Roty”. Wierzyły, że powrócimy do kraju ojczystego. Pamiętamy i nigdy o nich nie zapomnimy. Wiersz autorstwa Marii Danielak pod tytułem „Gwiazda” pięknie zadeklamowała wdowa po Sybiraku zmarłym w 2004 r. Ryszardzie – Elżbieta Galicka. Kolędą „Bóg się rodzi” rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Rej wodziła swym donośnym głosem Ilona Mochnacz, a wtórowali jej pozostali Sybiracy, m.in. Irena Górska-Zajączkowska, Dobrochna Konrad, Lucyna Zaborska.

Po pogodnym i udanym spotkaniu opłatkowym około godz. 15 pożegnaliśmy gościnny lokal, udając się do swych domów. Do następnego spotkania w przyszłym roku!

Zdzisław Tomasik

Prezes Zarządu Koła Jeżyce Zdzisław Tomasik otwiera spotkanie, prosząc o odśpiewanie Hymnu Sybiraków

Odśpiewanie Hymnu Sybiraków

Śpiewamy Hymn Sybiraków

Modlitwa

Proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza z Jeżyc ks. Tomasz Morasz odmawia krótką modlitwę w intencji zebranych oraz składa życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności dla Sybiraków

Marian Macutkiewicz

Prezes Zarządu Koła Grunwald oraz pierwszy wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Macutkiewicz składa relację z pobytu na Litwie

Zofia Frosik-Lubka

Zofia Frosik-Lubka śpiewa piosenkę o Matce Sybiraczce

Elżbieta Galicka

Elżbieta Galicka deklamuje wiersz pod tytułem „Gwiazda”

Dzielenie się opłatkiem

Dzielenie się opłatkiem

Oprac.: Zdzisław Tomasik, prezes Zarządu Koła ZS Jeżyce