Krzyż

Krzyż Zesłańców Sybiru

Krzyż

Odznaczenie państwowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 października 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. nr 225, poz. 2230) nadawane Sybirakom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.