W dniu 17 września 2011 r. Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie zorganizował uroczystość z okazji 72. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka.

Główne punkty uroczystości to:

Msza święta celebrowana przez Ks. Biskupa Cyryla Klimowicza, ordynariusza diecezji w Irkucku, odprawiona w kościele Świętego Józefa w Olsztynie.

Następnie miało miejsce spotkanie przed pomnikiem Pamięci Zesłańców Syberyjskich, podczas którego Prezes Oddziału Eugeniusz Grabski powitał wszystkich przybyłych i przypomniał wydarzenia historyczne z lat 1939–1946.

W wystąpieniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciela Prezydenta Miasta, Marszałka Sejmiku zawarte były słowa hołdu dla Sybiraków.

Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne.

Gość szczególny uroczystości Ks. Biskup Cyryl Klimowicz z Irkucka odznaczony został Medalem „Pro Memoria”, a także przekazano Ks. Biskupowi Księgi Sybiraków z dedykacjami jak niżej:

„Zarząd Główny Związku Sybiraków wita Księdza Biskupa na ziemi polskiej, w Olsztynie, z okazji uroczystości Dnia Sybiraka i przekazuje Księgę Sybiraków, wydaną w 2000 r. Księga stanowi skromne upamiętnienie trudnych losów Polaków na zesłaniu i nowe przeżycia po powrocie do Rzeczypospolitej.

Prosimy przekazać Potomkom na Syberii serdeczne uczucia od Sybiraków z Polski”.

„Zarząd Główny Związku Sybiraków z siedzibą w Warszawie przekazuje na ręce Ks. Biskupa Księgę Sybiraków w 3 częściach, wydaną w 2006 r., z prośbą o udostępnienie jej możliwie najszerszemu gronu przebywających na Syberii Potomków pochodzenia polskiego, szczególnie okręgu irkuckiego”.

Oprac.: ZG ZS

Click to listen highlighted text!