Wizyta Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Torunia w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 21 czerwca 2017 r. na zaproszenie Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” odwiedził nas w Golubiu-Dobrzyniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Toruniu Jan Myrcha wraz z członkami Zarządu Oddziału. Gości z Torunia przyjęliśmy w siedzibie biblioteki głównej. Na wstępie naszego spotkania rozmawialiśmy o założeniu Koła Rodzin Sybiraków oraz o przygotowaniu uroczystości związanych z obchodami Dnia Sybiraka w dniu 16 września 2017 r.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z władzami samorządowymi miasta i powiatu. W Urzędzie Miasta gości przywitali starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego Andrzej Okruciński i burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Rozmowy prezesa Jana Myrchy z władzami samorządowymi dotyczyły założenia Koła Rodzin Sybiraków w naszym mieście i udzielenia wsparcia przy organizacji Dnia Sybiraka.

Po wizycie w Urzędzie Miasta udaliśmy się do Golubia pod pomnik poświęcony osobom wywiezionym w 1945 r. do ZSRR. Przy pomniku Zarząd Oddziału ZS złożył wiązanki kwiatów i zapalił symboliczny znicz. Prezes Jan Myrcha wraz z Zarządem zaprosił nasz komitet do odwiedzenia ich siedziby w Toruniu.

Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć” reprezentowali: Ewa Kaźmierkiewicz, Szymon Wiśniewski, Edward Bartkowski i Krzysztof Witkowski.

Spotkanie z przedstawicielami Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” w Golubiu-Dobrzyniu

Spotkanie z przedstawicielami Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” w Golubiu-Dobrzyniu

Wizyta w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

Wizyta w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. Od prawej: burmistrz Mariusz Piątkowski, starosta Andrzej Okruciński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha, przedstawiciele Oddziału ZS Anna Jóźwik i Wiesław Chróścielewski

Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Golubiu-Dobrzyniu

Złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym osobom wywiezionym w 1945 r. do ZSRR

Toruńscy Sybiracy w Golubiu-Dobrzyniu

Toruńscy Sybiracy w Golubiu-Dobrzyniu

Autor: Ewa Kaźmierkiewicz, Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć”