11 czerwca 2017 r. odbyła się w Pogorzałkach uroczystość 76. rocznicy zsyłki na Sybir. Przed rozpoczęciem mszy świętej w kościele w Pogorzałkach Hipolit Popławski, wiceprezes Zarządu Koła nr 13 Związku Sybiraków w Białymstoku, serdecznie powitał: wójta gminy Dobrzyniewo Duże Bogdana Zdanowicza, przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Kłoska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Joannę Sobieską, radnych gminy, sołtysów, dyrektorów szkół białostockich i gminy, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia, wiceprezes Zarządu Heronimę Dziermę, prezesów i członków kół sybirackich, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Elżbietę Rogowską, prezesa Związku Inwalidów Wojennych Waldemara Kiljanka, przedstawicielkę Muzeum Pamięci Sybiru Annę Nowacką, poczty sztandarowe – Związku Sybiraków, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Andersa, Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku i wszystkich mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże uczestniczących w obchodach.

Jednocześnie Hipolit Popławski zaznaczył, że będziemy modlić się za tych, którzy w czerwcu 1941 r. zostali zesłani na Syberię i do Kazachstanu, za poległych w walkach o wolność ojczyzny, zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie za Sybiraków ze wsi Pogorzałki.

Mszę świętą celebrował ks. płk Stefan Zdasiewicz. Wygłosił niezwykle poruszającą homilię. Przytoczył bardzo dużo cytatów z wypowiedzi wielkich Polaków o cierpieniach i poniewierce zesłańców. I to przywołało bolesne wspomnienia z naszego tułaczego dzieciństwa.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku sybirackim. Pod przewodnictwem ks. płk. Stefana Zdasiewicza odmówiliśmy modlitwę za zmarłych, a Chór im. Stanisława Moniuszki odśpiewał Hymn Sybiraków.

Następnie wystąpił prezes Zarządu Oddziału ZS Tadeusz Chwiedź. Gorąco podziękował księdzu za tak wzniosłą i patriotyczną homilię, w której został ukazany bardzo dokładnie zesłańczy los Sybiraków. Prezes zaznaczył, że tylko uzupełni wypowiedź księdza o niektóre fakty historyczne. Przytoczył szereg tragicznych wydarzeń z życia Polaków, począwszy od 1939 r. aż do naszych powrotów z Syberii. Kończąc, mocno podkreślił, że wciąż tworzymy nowe znaki pamięci i uroczyście obchodzimy wszystkie rocznice deportacji Polaków na Sybir, bo pragniemy przekazać młodym pokoleniom prawdę historyczną.

Potem w asyście Heronimy Dziermy prezes uhonorował Odznaką Honorową Sybiraka dyrektor Joannę Sobieską za działalność na rzecz Związku Sybiraków.

Po wystąpieniu chóru złożono wieńce i zapalono znicze przy pomniku.

Następnie udaliśmy się do Domu Kultury, gdzie z przyjemnością wysłuchaliśmy patriotycznych pieśni w wykonaniu Chóru im. S. Moniuszki i regionalnych utworów w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Narwianie”.

Hipolit Popławski gorąco podziękował wójtowi gminy za sponsorowanie tej uroczystości, a dyrektor Janinie Sobieskiej za doskonałą organizację. Jednocześnie przypomniał zebranym, że jest to rocznica obchodzona już po raz dziewiętnasty, od 1998 r., kiedy to został wyświęcony pomnik sybiracki przy kościele w Pogorzałkach.

Szczere wyrazy uznania i podziękowania należą się Hipolitowi Popławskiemu i całemu Zarządowi Gminy w Dobrzyniewie Dużym za organizowanie każdego roku tak pięknych i niezapomnianych uroczystości sybirackich.

Autorzy: Heronima Dzierma, Hipolit Popławski

Click to listen highlighted text!